Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni  

Il-membri ta’ #CohesionAlliance – il-koalizzjoni madwar l-UE kollha ta’ 12 000 firmatarjuli jirrakkomandaw politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha jirreaġixxu għall-Konklużjonijiet dwar il-Politika ta’ Koeżjoni adottati llum mill-Kunsill Affarijiet Ġenerali tal-UE.

#CohesionAlliance tilqa’ l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill Affarijiet Ġenerali, li jenfasizzaw l-importanza tal-koeżjoni bħala prinċipju, politika, objettiv u pilastru tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jisħqu li l-koeżjoni hija politika fit-tul li għandha tkompli tkun ta’ benefiċċju għar-reġjuni kollha tal-UE. Għalkemm għenet biex jittaffew l-effetti tal-kriżijiet reċenti, bħall-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, il-politika ta’ koeżjoni trid tibqa’ l-aktar politika fit-tul importanti tal-UE biex jitnaqqsu d-disparitajiet fost it-territorji.

L-Alleanza hija lesta taħdem mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Istati Membri biex tkompli tiddefinixxi l-prinċipju “la tagħmilx ħsara lill-koeżjoni”, li għandu jilqa’ kontra l-ħolqien ta’ inugwaljanzi ġodda fl-Ewropa. It-tisħiħ tal-koeżjoni bħala valur ġenerali tal-Unjoni Ewropea huwa aktar urġenti minn qatt qabel.

#CohesionAlliance tilqa’ r-rikonoxximent li l-politika ta’ koeżjoni għandha tkompli tkun ibbażata fuq ġestjoni kondiviża u ftehimiet ta’ sħubija bejn l-awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali, bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati lokali. Barra minn hekk, l-Alleanza tagħmel enfasi fuq l-appell tal-Ministri kontra l-multiplikazzjoni u l-frammentazzjoni tal-istrumenti ta’ finanzjament biex jiġi evitat ir-riskju ta’ duplikazzjoni mal-politika ta’ koeżjoni. Is-sejħa ttenni t-talba inkluża fid-dikjarazzjoni l-ġdida adottata mill-membri ta’ #CohesionAlliance f’Ottubru.

Il-koalizzjoni li tkopri l-UE kollha tfakkar fl-impenn tagħha għal semplifikazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni fil-futur, u għat-titjib tal-effettività u l-eżiti pożittivi tagħha għaċ-ċittadini Ewropej. L-imsieħba huma mobilizzati għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-pjani ta’ investiment 2021-2027, u huma lesti li jikkontribwixxu għad-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, qal: “Hemm bżonn insaħħu u nirrinforzaw il-prinċipji ewlenin tal-politika ta’ koezjoni bħala politika fit-tul u strutturali li titħaddem fi sħubija mar-reġjuni u l-bliet, filwaqt li nħejju għall-aġġornament tal-politika biex issir aktar effiċjenti u aktar sempliċi fir-riżultati li tagħti/biex tiġi implimentata? fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa. Jeħtieġ li nisiltu tagħlimiet mill-modi li bihom il-politika ta’ koeżjoni indirizzat il-kriżi reċenti li għaddiet minnha l-Ewropa biex nadattawha għall-futur. Nilqa’ l-impenn tal-Istati Membri llum biex itejbu l-koordinazzjoni tal-fondi tal-UE mmirati lejn il-koeżjoni tal-Ewropa. Flimkien, bħala parti mill-Alleanza għall-Koeżjoni ġdida, se jirnexxielna nsaħħu l-politika ta’ koeżjoni li twassal għal progress u benesseri għaċ-ċittadini kollha fl-Ewropa”.

Kuntatt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023