Ocena teritorialnega učinka  

Od sprejetja mnenja o oceni teritorialnega učinka leta 2013 Evropski odbor regij (OR) z oceno teritorialnega učinka preverja morebitne asimetrične teritorialne učinke politik in zakonodajnih predlogov EU.

Prenovljena strategija o oceni teritorialnega učinka iz leta 2023 se osredotoča na dva cilja:

· zagotoviti poročevalcem OR ustrezne analize in informacije, ki se lahko uporabijo za izboljšanje teritorialnega vidika v mnenjih OR, in

· spodbujati oceno teritorialnega učinka med evropskimi institucijami kot pomemben element boljšega pravnega urejanja.

Dejavnosti OR v zvezi z oceno teritorialnega učinka vodi tajništvo COTER in pri tem tesno sodeluje s tajništvi drugih komisij.

Dokumenti

Kontakt

Deli:
 
Back to top