Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele din UE salută angajamentul statelor membre de a menține politica de coeziune ca pilon central al Uniunii  

Membrii #CohesionAlliance – coaliția la nivelul UE formată din 12 000 de aderenți care pledează pentru o politică de coeziune mai puternică – reacționează la concluziile privind politica de coeziune adoptate astăzi de Consiliul Afaceri Generale al UE.

#CohesionAlliance salută concluziile adoptate de Consiliul Afaceri Generale, care subliniază importanța coeziunii ca principiu, politică, obiectiv și pilon al Uniunii Europene, subliniind în același timp că coeziunea este o politică pe termen lung care ar trebui să aducă în continuare beneficii tuturor regiunilor UE. Deși a contribuit la atenuarea efectelor crizelor recente, cum ar fi pandemia de COVID-19 și războiul Rusiei împotriva Ucrainei, politica de coeziune trebuie să rămână cea mai importantă politică pe termen lung a UE pentru a reduce disparitățile dintre teritorii.

Alianța este pregătită să colaboreze cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru a defini în continuare principiul de „a nu aduce prejudicii coeziunii”, care ar trebui să împiedice apariția de noi inegalități în Europa. Consolidarea coeziunii ca valoare globală a Uniunii Europene este mai stringentă ca niciodată.

#CohesionAlliance salută recunoașterea faptului că politica de coeziune ar trebui să se bazeze în continuare pe acorduri de gestiune partajată și de parteneriat între autoritățile europene, naționale, regionale și locale, cu implicarea părților interesate de la nivel local. În plus, Alianța evidențiază apelul miniștrilor împotriva multiplicării și fragmentării instrumentelor de finanțare, pentru a evita riscul suprapunerilor cu politica de coeziune. Apelul preia cererea inclusă în noua declarație adoptată de membrii #CohesionAlliance în octombrie.

Coaliția de la nivelul UE reamintește angajamentul său de a simplifica politica de coeziune în viitor și de a îmbunătăți eficacitatea acesteia și rezultatele pozitive pentru cetățenii europeni. Partenerii sunt mobilizați pentru punerea în aplicare eficientă a planurilor de investiții pentru perioada 2021-2027 și sunt pregătiți să contribuie la dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, a afirmat: „Trebuie să intensificăm și să consolidăm principiile de bază ale politicii de coeziune ca o politică structurală pe termen lung, pusă în aplicare în parteneriat cu regiunile și orașele, și să pregătim, în același timp, o actualizare a politicii, pentru ca aceasta să fie mai eficientă și mai simplu de pus în aplicare în regiunile și orașele din Europa. Trebuie să tragem învățăminte din modul în care politica de coeziune a abordat recenta criză cu care s-a confruntat Europa pentru a o pregăti pentru viitor. Salut angajamentul de astăzi al statelor membre de a îmbunătăți coordonarea fondurilor UE orientate către coeziunea Europei. Împreună, ca parte a noii Alianțe pentru coeziune, vom reuși să consolidăm politica de coeziune, care asigură progrese și bunăstare pentru toți cetățenii din Europa.

Date de contact:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :