Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
ES regionai ir miestai palankiai vertina valstybių narių įsipareigojimą sanglaudos politiką toliau laikyti vienu pagrindinių Sąjungos ramsčių  

ES masto koalicija už tvirtesnę sanglaudos politiką#CohesionAlliance,kurioje dalyvauja12 000 signatarų, pateikė savo nuomonę dėl ES Bendrųjų reikalų tarybos šiandien priimtų išvadų dėl sanglaudos politikos.

#CohesionAlliance palankiai vertina Bendrųjų reikalų tarybos priimtas išvadas, kuriose pabrėžiama sanglaudos, kaip ES principo, politikos srities, tikslo ir ramsčio svarba, kartu akcentuojama, kad sanglauda yra ilgalaikė politika, kuri ir toliau turėtų teikti naudą visiems ES regionams. Nors sanglaudos politika padėjo sušvelninti pastarojo meto krizių, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą, poveikį, ji turi išlikti svarbiausia ilgalaike ES politika, sukurta skirtumams tarp teritorijų mažinti.

Aljansas yra pasirengęs bendradarbiauti su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis, kad išsamiau apibrėžtų principą „nepakenkti sanglaudai“, kuris turėtų užkirsti kelią naujos nelygybės atsiradimui Europoje. Kaip niekada anksčiau dabar aktualu stiprinti sanglaudą – bendrą Europos Sąjungos vertybę.

#CohesionAlliance palankiai vertina tai, kad pripažįstama, kad sanglaudos politika ir toliau turėtų būti grindžiama Europos, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų pasidalijamojo valdymo ir partnerystės susitarimais, dalyvaujant vietos suinteresuotiesiems subjektams. Be to, aljansas pabrėžia, kad ministrai ragina nedidinti finansavimo priemonių skaičiaus ir jų neskaidyti, kad būtų išvengta dubliavimosi su sanglaudos politika rizikos. Raginime atsižvelgiama į spalio mėn. #CohesionAlliance narių priimtoje naujoje deklaracijoje pateiktą prašymą.

ES masto koalicija primena savo įsipareigojimą ateityje supaprastinti sanglaudos politiką ir didinti jos veiksmingumą bei teigiamus rezultatus Europos piliečiams. Partneriai sutelkiami siekiant veiksmingai įgyvendinti 2021–2027 m. investicijų planus ir yra pasirengę prisidėti prie diskusijų dėl sanglaudos politikos ateities.

Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro pasakė: „Turime stiprinti ir įtvirtinti pagrindinius sanglaudos politikos, kaip ilgalaikės struktūrinės politikos, vykdomos bendradarbiaujant su regionais ir miestais, principus, kartu rengtis šios politikos atnaujinimui, kad ji būtų veiksmingesnė ir paprastesnė įgyvendinti Europos miestuose ir regionuose.Turime pasimokyti iš to, kaip sanglaudos politika padėjo įveikti pastarojo meto krizę Europoje, kad ji būtų pritaikyta ateičiai. Džiaugiuosi valstybių narių šiandienos įsipareigojimu gerinti Europos sanglaudai skirtų ES lėšų koordinavimą.Kartu, būdami naujojo Sanglaudos aljanso dalimi, mes sustiprinsime sanglaudos politiką, kuria užtikrinama pažanga ir gerovė visiems Europos piliečiams.“

Kontaktinis asmuo

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023