Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете в ЕС приветстват ангажимента на държавите членки да запазят политиката на сближаване като основен стълб на Съюза  

Членовете на #CohesionAlliance — общоевропейска коалиция с 12 000 членове,които се застъпват за по-силна политика на сближаване — реагират на заключенията относно политиката на сближаване, приети днес от Съвета по общи въпроси на ЕС.

#CohesionAlliance приветства заключенията, приети от Съвета по общи въпроси, в които се подчертава значението на сближаването като принцип, политика, цел и стълб на Европейския съюз, като същевременно се изтъква, че сближаването е дългосрочна политика, от която всички региони на ЕС следва да продължат да се ползват. Въпреки че спомогна за смекчаване на последиците от неотдавнашните кризи, като пандемията от COVID-19 и войната на Русия срещу Украйна, политиката на сближаване трябва да запази ролята си като най-важната дългосрочна политика на ЕС за намаляване на различията между териториите.

Алиансът е готов да работи с Европейската комисия и държавите членки за доразработването на принципа „да не се вреди на сближаването“, който следва да предотврати създаването на нови неравенства в Европа. Укрепването на сближаването като обща ценност на Европейския съюз е по-належащо от всякога.

#CohesionAlliance приветства признаването на факта, че политиката на сближаване следва да продължи да се основава на споделено управление и споразумения за партньорство между европейските, националните, регионалните и местните органи с участието на местните заинтересовани страни. Освен това Алиансът изтъква призива на министрите да не се увеличават броят и разпокъсаността на инструментите за финансиране, за да се избегне рискът от припокриване с политиката на сближаване. Техният призив взема предвид искането, включено в новата декларация, приета от членовете на #CohesionAlliance през октомври.

Общоевропейската коалиция припомня ангажимента си за опростяване на политиката на сближаване в бъдеще и за подобряване на нейната ефективност и положителни резултати за европейските граждани. Партньорите са мобилизирани за ефективното изпълнение на инвестиционните планове за периода 2021—2027 г. и са готови да допринесат за дебата относно бъдещето на политиката на сближаване.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру заяви: „Трябва да укрепим и засилим основните принципи на политиката на сближаване като дългосрочна, структурна политика, изпълнявана в партньорство с регионите и градовете, като същевременно подготвим нейното осъвременяване, за да я направим по-ефективна и лесна за прилагане в европейските градове и региони. Трябва да извлечем поуки от начина, по който политиката на сближаване се справи с неотдавнашната криза, през която премина Европа, за да я подготвим за бъдещето. Приветствам поетия днес от държавите членки ангажимент за подобряване на координацията на фондовете на ЕС, насочени към сближаването в Европа. С общи усилия, в рамките на новия Алианс за сближаване, ще успеем да укрепим политиката на сближаване, която осигурява напредък и благосъстояние за всички граждани в Европа.“

За контакт:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023