Komisije 

Šest tematskih komisij opravlja zakonodajno delo Evropskega odbora regij. To obsega širok nabor področij, ki zadevajo lokalne in regionalne oblasti.

Člani OR v komisijah pripravljajo mnenja o zakonodajnih predlogih in pobudah EU ter razpravljajo o drugih vprašanjih, ki so pomembna za delo več kot milijona lokalnih politikov v Evropi.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Komisija COTER poleg kohezijske politike pozorno spremlja večletni finančni okvir in proračun EU ter prometno politiko, teritorialni razvoj, čezmejno sodelovanje, prostorsko načrtovanje in urbanistična vprašanja.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) je odgovorna za usklajevanje dela Odbora regij na področjih, povezanih z evropskim zelenim dogovorom. Ta zajemajo politike na področju okolja, biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva, ničelnega onesnaževanja in podnebnih sprememb ter energetsko in vesoljsko politiko. Komisija je odgovorna tudi za delovno skupino za zeleni dogovor na lokalni ravni ter druge mreže in platforme, kot so nacionalni ambasadorji Konvencije županov, ambasadorji OR za podnebni pakt in deležniška platforma za ničelno onesnaževanje. Na svetovni ravni ima komisija vodilno vlogo pri dejavnostih OR na konferencah OZN o podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Komisija NAT združuje več kot 100 županov, svetnikov in predsednikov regij ter obravnava najrazličnejše teme, povezane z razvojem podeželja, zdravjem, kmetijstvom, gozdarstvom, ribištvom, civilno zaščito, varstvom potrošnikov in turizmom. V sedanjem mandatu sta vodilni politični temi agenda za podeželje EU in javno zdravje.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Deli:
Back to top