Dogodki  
Evropski odbor regije (OR) je kraj, kjer se v Bruslju srečujejo predstavniki regij in mest Evrope. Vsako leto sprejmemo približno 50 000 obiskovalcev, ki se udeležijo najpomembnejših strokovnih srečanj OR ali ene od 200 konferenc, ki jih gosti OR, organizirajo pa jih regije, mesta ali združenja.