Valiokunnat 

Kuusi temaattista valiokuntaa huolehtii Euroopan alueiden komitean lainsäädäntötyöstä, joka kattaa laajan kirjon paikallis- ja alueviranomaisia koskevia aloja.

AK:n jäsenet laativat valiokunnissa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista ja -aloitteista ja keskustelevat muista kysymyksistä, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan yli miljoonan paikallispäättäjän työn kannalta.

 • civex banner

  CIVEX

  ”Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” - valiokunta, CIVEX, perussopimusasiat, demokratia, hallinnon hajauttaminen, toissijaisuus, oikeus, Euroopan tulevaisuus, muuttoliike, kotouttaminen, perusoikeudet, laajentuminen, naapuruuspolitiikka, kehitysyhteistyö.

  Lue lisää
 • COTER logo

  COTER

  COTER-valiokunta seuraa tiiviisti paitsi koheesiopolitiikkaa myös monivuotista rahoituskehystä ja EU:n talousarviota sekä liikennepolitiikkaa, aluekehitystä, rajatylittävää yhteistyötä, aluesuunnittelua ja kaupunkiasioita.

  Lue lisää
 • ECON logo

  ECON

  ”Talouspolitiikka”-valiokunta (ECON) koordinoi jäsentensä työskentelyä ja näkemyksiä, jotka liittyvät talous- ja teollisuuspolitiikan kysymyksiin, kuten kilpailu- ja valtiontukipolitiikkaan, julkisiin hankintoihin, pk-yrityspolitiikkaan ja yrittäjyyteen, talouden ohjausjärjestelmään ja talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, kestävän kehityksen tavoitteisiin, sisämarkkinoihin sekä digitaalisiin sisämarkkinoihin. Valiokunnan toimialaan kuuluvat myös talous- ja rahapolitiikka, veropolitiikka, kansainvälinen kauppa ja tullitariffit (mukaan lukien WTO-kysymykset) sekä paikallinen ja alueellinen julkinen talous.

  Lue lisää
 • ENVE logo

  ENVE

  ”Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunta (ENVE) vastaa alueiden komitean työn koordinoinnista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvillä aloilla, joihin kuuluvat ympäristö, biologinen monimuotoisuus, kiertotalous ja saasteettomuus, ilmastonmuutos sekä energia- ja avaruuspolitiikka. Valiokunta vastaa myös vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän toiminnasta ja muista verkostoista ja foorumeista, kuten kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden ja AK:n ilmastosopimuslähettiläiden verkostoista sekä saasteettomuutta käsittelevästä sidosryhmäfoorumista. Maailmanlaajuisella tasolla valiokunta on merkittävässä roolissa AK:n osallistuessa ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta käsitteleviin YK:n konferensseihin.

  Lue lisää
 • NAT logo

  NAT

  NAT-valiokunta kokoaa yhteen yli 100 pormestaria, alue- ja paikallistason valtuutettua ja aluejohtajaa, ja se kattaa laajan kirjon aiheita, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen, terveyteen, maa- ja metsätalouteen, kalastukseen, pelastuspalveluun, kuluttajansuojaan ja matkailuun. Nykyisen toimikauden tärkeimpiä poliittisia teemoja ovat maaseutua koskeva EU:n toimintaohjelma ja kansanterveys.

  Lue lisää
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Lue lisää
Jaa:
 
Back to top