Underudvalg 

Det Europæiske Regionsudvalgs lovgivningsmæssige arbejde, som omfatter en bred vifte af områder af betydning for de lokale og regionale myndigheder, varetages af seks tematiske underudvalg.

I underudvalgene udarbejder RU's medlemmer udtalelser om EU's lovgivningsforslag og initiativer og drøfter andre spørgsmål, der er relevante for arbejdet blandt EU's mere end én million lokale politikere.​

 • civex banner

  CIVEX

  Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser, CIVEX, forfatningsspørgsmål, demokrati, decentralisering, nærhedsprincippet, retfærdighed, Europas fremtid, migration, integration, grundlæggende rettigheder, udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde.

  Læs mere
 • COTER logo

  COTER

  Ud over samhørighedspolitikken følger COTER-underudvalget nøje den flerårige finansielle ramme og EU-budgettet samt transportpolitik, territorial udvikling, grænseoverskridende samarbejde, fysisk planlægning og byanliggender.

  Læs mere
 • ECON logo

  ECON

  Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON) koordinerer ECON - medlemmernes input om spørgsmål, der har med økonomisk politik og industripolitik at gøre. Det kan f.eks. handle om konkurrence- og statsstøttepolitik, offentlige udbud, SMV-politik og iværksætteri, økonomisk styring og det europæiske semester, bæredygtige udviklingsmål (verdensmålene), det indre marked og det digitale indre marked. Underudvalgets aktiviteter omfatter også økonomisk og monetær politik, skattepolitik, international handel og toldtariffer (herunder WTO - anliggender) og lokale/regionale finanser.

  Læs mere
 • ENVE logo

  ENVE

  Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) er ansvarligt for at koordinere Regionsudvalgets arbejde inden for områder relateret til den europæiske grønne pagt – det omfatter miljømæssig biodiversitet, cirkulær økonomi og nulforurening, klimaændringer, energi og rumpolitik. Underudvalget har også ansvaret for arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local og andre netværk og platforme såsom borgmesterpagtens nationale ambassadører, RU's klimapagtambassadør og interessentplatformen for nulforurening. På globalt plan spiller underudvalget en ledende rolle i RU's deltagelse i FN-konferencer om klimaændringer og biodiversitet.

  Læs mere
 • NAT logo

  NAT

  NAT-underudvalget omfatter over 100 borgmestre, byrådsmedlemmer og regionsformænd og dækker en bred vifte af emner vedrørende udvikling af landdistrikterne, sundhed, landbrug, skovbrug, fiskeri, civilbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og turisme. Dagsordenen for landdistrikterne i Europa og folkesundhed er de vigtigste politiske emner i denne mandatperiode.

  Læs mere
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Læs mere
Del:
 
Back to top