W centrum uwagi
Nadchodzące wydarzenia

Nasze wydarzenia umożliwiają regionom, miastom i gminom w całej UE zapoznanie się ze stanowiskiem KR-u, a decydentom w Brukseli – wsłuchanie się w głos obywateli.

 Więcej informacji 
Grupy polityczne w KR-ze
Priorytety polityczne 2020–2025