Σε πρώτο πλάνο
Μέλη
Εκδηλώσεις στην ΕτΠ
Προσεχείς εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις μας φέρνουν τη φωνή της ΕτΠ στις περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους σε όλη την ΕΕ, και τη φωνή των πολιτών στους πολιτικούς ιθύνοντες στις Βρυξέλλες.

 Περισσότερα 
Οι πολιτικές ομάδες στην ΕτΠ
Πολιτικές προτεραιότητες 2020-2025