Netwerk van regionale hubs  

Netwerk van regionale hubs

Lokale en regionale overheden lopen voorop bij de uitvoering van het EU-beleid. RegHub is een platform dat belangrijke lokale en regionale spelers wil samenbrengen voor wezenlijk overleg om hun ervaringen met de uitvoering van EU-beleid in kaart te brengen. Zo zullen de EU-instellingen profiteren van hun waardevolle inbreng, waardoor de EU dichter bij de burgers komt te staan en efficiënter beleid kan worden ontwikkeld.

 

Wat is het Netwerk van regionale hubs of #RegHub?

Wat zijn onze doelstellingen?

In concreto beogen wij

 • de focus op de verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de toepassing ervan op lokaal en regionaal niveau te vergroten;
 • technische feedback te geven over de uitvoering van EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau;
 • een betere betrokkenheid van de lokale en regionale actoren in een vroeg stadium van het wetgevingsproces van de EU te waarborgen;
 • vereenvoudiging en interregionaal leren bij de toepassing en verdere ontwikkeling van EU-wetgeving bevorderen.

Wat is een regionale hub?

In de luchtvaart is een hub een overstapluchthaven waar diverse diensten en aansluitende vluchten worden aangeboden. Een regionale hub valt daarmee te vergelijken aangezien het een contactpunt is dat contacten kan aanknopen, gezamenlijke projecten en partnerschappen kan aangaan en nauwe betrekkingen kan onderhouden met de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van het EU-beleid.

Omdat het contactpunt deel uitmaakt van een subnationale overheid zal het fungeren als schakel tussen het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en lokale en regionale overheden en zal het tijdig feedback kunnen geven over de doeltreffendheid van de EU-wetgeving. Naar verwachting zal het geleidelijk aan uitgroeien tot een informatiepunt voor alle kwesties die verband houden met de agenda voor betere regelgeving van de EU.

De term "regionale hub" moet in ruimere zin worden opgevat als een territoriale autoriteit onder lidstaatniveau die EU-beleid uitvoert. Te denken valt aan gemeenschappen, departementen, deelstaten, provincies, graafschappen, metropolitane gebieden, grote steden of groepen kleinere steden, grote lokale overheden of groepen kleinere lokale overheden, grensoverschrijdende gebieden zoals EGTS'en en Euroregio's.

Wie zijn de hubs?

De hubs zijn geselecteerd op basis van drie criteria: geografisch evenwicht, politiek en administratief engagement en ervaring met de uitvoering van EU-beleid. Omdat er ontzettend veel uitmuntende inschrijvingen waren, heeft het Comité van de Regio's besloten het aantal deelnemers te verhogen en uiteindelijk zijn er tijdens de proeffase (2019-2020) 36 hubs bij het project betrokken. Op lange termijn is het de bedoeling om met deze proef het pad te effenen voor een breder netwerk, dat vanaf 2021 operationeel zou moeten zijn en dat openstaat voor alle EU-regio's die bereid zijn deel te nemen, en alle beleidsgebieden bestrijkt waarvoor lokale en regionale feedback relevant is.

RegHub-leden

map
 

Alentejo, Portugal | autonome provincie Bolzano, Italië | autonome regio Friuli Venezia Giulia, Italië | Brandenburg, Duitsland | Bretagne, Frankrijk | provincie Brod-Posavina, Kroatië  |  Calabrië, Italië | Catalonië, Spanje | regio Madrid, Spanje | regio Valencia, Spanje | Kreta, Griekenland | provincie Dubrovnik-Neretva, Kroatië | cohesieregio Oost-Slovenië, Slovenië | Vlaanderen, België |  Harghita / Ialomita, Roemenië  | regio Hauts-de-France, Frankrijk | Helsinki-Uusimaa, Finland | autonome regio Kosice, Slowakije | Limburg (in samenwerking met provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, provincie Overijssel en stad Tilburg), Nederland | Marken, Italië |  provincie Mazovië, Polen | Molise, Italië | Noordrijn-Westfalen, Duitsland | regio Noord-West, Ierland | Piëmont, Italië | provincie Primorje-Gorski Kotar, Kroatië | regio Emilia-Romagna, Italië  | provincie Šibenik-Knin, Kroatië | Silezië – TITRIA (Slowakije, Tsjechië, Polen) | Thessalië, Griekenland | comitaat Tolna, Hongarije | regio Umbrië / Veneto, Italië | Opper-Oostenrijk (huidig voorzitter van de gezamenlijke conferentie van nationale deskundigen over subsidiariteitstoezicht), Oostenrijk | Vorarlberg (voortrekker van de projectgroep van de Internationale conferentie over het Bodenmeer, in samenwerking met Baden-Württemberg en Beieren​​​), Oostenrijk |  provincie West-Pommeren, Polen | ontwikkelingsregio Zasavje, Slovenië.

Hoe werkt het in de praktijk?

   Drieledige aanpak  

Drieledige aanpak

 1. Het CvdR zal de regionale hubs uitnodigen voor een workshop in Brussel om het vorige raadplegings- en technische uitvoeringsverslag te evalueren, de interinstitutionele impact van het netwerk na te gaan, beste praktijken uit te wisselen, uitdagingen te bespreken en het volgende beleidsgebied voor raadpleging te behandelen.

 2. Voor elk van de geselecteerde EU-beleidsterreinen stuurt het secretariaat van het netwerk de regionale hubs een vragenlijst met belangrijke vragen die de EU- instellingen en het CvdR tijdens het proces beantwoord willen zien. De regionale hubs zullen op hun beurt de vragenlijst uitvoerig beantwoorden na overleg met de belangrijkste actoren en instanties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van het desbetreffende EU-beleid op lokaal/regionaal niveau.

 3. De resultaten van de vragenlijsten worden door het secretariaat van het netwerk samengevoegd in een technisch uitvoeringsverslag, dat zal worden voorgelegd aan de CvdR-commissie die belast is met het desbetreffende beleidsgebied, en aan de andere EU-instellingen. Het verslag zal ook op een speciale webpagina van het CvdR worden gepubliceerd. Tijdens de proeffase zal het netwerk ongeveer drie workshops en raadplegingen per jaar organiseren om zijn werkmethode en feedbackmechanisme te testen. 3. De resultaten van de vragenlijsten worden door het secretariaat van het netwerk samengevoegd in een technisch uitvoeringsverslag, dat zal worden voorgelegd aan de CvdR-commissie die belast is met het desbetreffende beleidsgebied, en aan de andere EU-instellingen. Het verslag zal ook op een speciale webpagina van het CvdR worden gepubliceerd. Tijdens de proeffase zal het netwerk ongeveer drie workshops en raadplegingen per jaar organiseren om zijn werkmethode en feedbackmechanisme te testen.

Wat was de eerste stap? Wat hebben we al gedaan? Wat is de volgende stap?

 1. Onder voorzitterschap van eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans is de taskforce Subsidiariteit, Evenredigheid en "Minder en efficiënter optreden" van januari tot juli 2018 één keer per maand bijeengekomen om aanbevelingen te doen over hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast en om vast te stellen op welke beleidsterreinen taken gedelegeerd of definitief teruggegeven kunnen worden aan de lidstaten. Drie politici van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Michael Schneider (DE/EVP) and François Decoster (FR/ALDE), waren aangewezen als lid van de taskforce om na te gaan hoe de lokale en regionale overheden beter bij de beleidsvorming van de EU kunnen worden betrokken.

 2. Na de publicatie van het verslag van de taskforce heeft het CvdR een concrete vervolgmaatregel uit de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit uitgevoerd: het Netwerk van regionale hubs (RegHub).

  "Het Comité van de Regio's dient een nieuw proefnetwerk van regionale centra op te zetten ter ondersteuning van de evaluatie van de beleidsuitvoering."

 3. Binnen het CvdR zal RegHub een extra platform zijn voor het netwerk voor toezicht op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Het zal de rol van het CvdR en de subnationale overheden in de uitvoerings- en evaluatiefase van de EU-beleidsvorming versterken.

 4. Op 14 november heeft de voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz, een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van EU-regio's in Brussel om het nieuwe Netwerk van regionale hubs (#RegHub) voor te stellen en de selectieprocedure te bespreken voor de regio's die aan de proeffase (2019-2020) zullen deelnemen. Van 19 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 konden regio's zich opgeven als kandidaat voor de proeffase. Er werden maar liefst 53 inschrijvingen ontvangen van in totaal meer dan 88 regio's in de EU, wat aangeeft dat lokale en regionale overheden een bijdrage willen leveren aan het EU-besluitvormingsproces.

Tijdlijn
 

Contact:
Rainer Steffens
Europees Comité van de Regio's
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Geef uw mening

Verwante informatie