Sieť regionálnych centier  

Banner  

Blíži sa spustenie siete RegHub 2

Lehota na podávanie prihlášok do siete RegHub 2.0 uplynula a prebieha výber.


Podobne ako pri spúšťaní pilotného projektu v roku 2018 veľký počet prihlášok do siete RegHub 2.0 potvrdzuje celoeurópsky záujem regionálnych a miestnych samospráv o tento projekt a možno ho považovať za veľký prejav dôvery v budúcnosť siete. Ďakujeme všetkým žiadateľom za záujem o členstvo v sieti.

Tešíme sa na jej spustenie a čoskoro uverejníme nový zoznam jej centier.

Kto tvorí tieto centrá?​​

Naša interaktívna mapa poskytuje prehľad všetkých regionálnyc​h centier, ktoré sú súčasťou siete RegHub 2.0.​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Súvisiace informácie
Linky