Što radimo  

​Europski odbor regija (OR) sudjeluje u nekoliko faza zakonodavnog procesa EU-a. Povjerenstva OR-a​ sastavljaju nacrte mišljenja o zakonodavnim prijedlozima EU-a, a članovi se okupljaju na plenarnim zasjedanjima kako bi glasovali o tim mišljenjima i usvojili ih.

OR također blisko surađuje s nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, omogućavajući da se njihov glas čuje i potičući političku raspravu, ne samo u Bruxellesu nego i u regijama i gradovima EU-a, izvan Europe i na internetu.​


Sadržaj

​​Izjava o misiji

Naše političke aktivnosti zasnivaju se na uvjerenju da je suradnja između europske, nacionalne, regionalne i lokalne razine neophodna ako želimo izgraditi sve tješnju uniju u kojoj si narodi Europe međusobno pružaju podršku te odgovoriti na izazove globalizacije.

Promicanje dijaloga i prekogranične suradnje

OR organizira savjetovanja u cilju prikupljanja informacija od lokalnih i regionalnih vlasti, stručnjaka i drugih dionika kako bi im omogućio da doprinesu mišljenjima koja članovi OR-a predlažu da se usvoje na razini EU-a.

Međuregionalne skupine zastupaju posebne interese, a njihovi se članovi sastaju kako bi raspravljali o pitanjima na lokalnoj ili regionalnoj razini odnosno katkad o pitanjima koja se tiču više zemalja.

OR također koordinira rad nekoliko mreža koje regijama i gradovima omogućuju razmjenu najboljih praksi na europskoj razini i šire. Istočno partnerstvo (CORLEAP) i Euro-mediteranska skupština (ARLEM) primjeri su napora koje OR ulaže na području europske politike susjedstva.

Drugi primjeri prekogranične suradnje:

Aktivnosti na području praćenja, procjena i istraživanja

Naposljetku, OR

  • osigurava da su sve razine vlasti uključene i da se zakonodavstvo EU-a pravilno provodi na lokalnoj i regionalnoj razini

  • procjenjuje mogući učinak zakonodavnih prijedloga EU-a na terenu

  • potiče decentralizaciju i pojačano partnerstvo u svrhu djelotvorne izrade politika u EU-u

  • svoje strateško planiranje dopunjuje nastojeći predvidjeti buduće izazove i prilike, što može biti od pomoći u tekućem procesu donošenja odluka.


Podijeli:
 
Back to top