News  
ExtentedCQWP
Η ΕΕ δεν θα επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, εάν δεν θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα
Η ΕΕ δεν θα επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, εάν δεν θέσει πιο φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα
Press release09.10.2019 | Environment policy;Climate change policy;Energy efficiency, market and technology;
Καθώς η κλιματική αλλαγή και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές καθίστανται προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της «Πράσινης συμφωνίας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει υιοθετήσει ορισμένες γνωμοδοτήσεις σχετικές με το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις για τη μετάβαση των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα στη μη ρυπογόνο ενέργεια και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ενόψει του το 2030. Σε μια σύνοδο ολομέλειας όπου συζητήθηκε διεξοδικά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, τα μέλη της ΕτΠ εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη σύσταση ειδικού ταμείου για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ προσβλέπουν στην προσαρμογή σε τοπική κλίμακα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και υπενθυμίζουν ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, εάν δεν αναβαθμιστούν οι σημερινοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. 
#EUregionsweek: Οι ηγέτες της ΕΕ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών ζητούν ένα συνεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για την Ευρώπη
#EUregionsweek: Οι ηγέτες της ΕΕ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών ζητούν ένα συνεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για την Ευρώπη
Press release08.10.2019 | Cohesion policy reform;Future of Europe;
Η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της ήταν τα τρία θέματα που κυριάρχησαν κατά την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών 2019 . Παρουσία άνω των 600 τοπικών, περιφερειακών και ενωσιακών πολιτικών, εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Klára Dobrev, η Επίτροπος κ. Elżbieta Bieńkowska και πέντε εκλεγμένοι πολιτικοί νεαρής ηλικίας ζήτησαν περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μεγαλύτερες περιφερειακές επενδύσεις, με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους πολίτες της ΕΕ. 
Οι τοπικοί ηγέτες, οι Ευρωβουλευτές και ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποιούν τα κράτη μέλη: ‎ Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει άλλες καθυστερήσεις και περικοπές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ
Οι τοπικοί ηγέτες, οι Ευρωβουλευτές και ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποιούν τα κράτη μέλη: ‎ Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει άλλες καθυστερήσεις και περικοπές στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ
Press release08.10.2019 | Investment and EFSI;
Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να ζήσουν σε μια οικολογικότερη, συμμετοχικότερη και εξυπνότερη ήπειρο και ζητούν η ΕΕ να επιτελέσει τον ρόλο της παρέχοντας επαρκείς επενδύσεις. Για αυτόν τον λόγο, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που διεξήχθη σήμερα στις Βρυξέλλες, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες, ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Ευρωπαίος Επίτροπος και εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν μετ' επιτάσεως τις εθνικές κυβερνήσεις να αφήσουν κατά μέρος τους μικροπολιτικούς ελιγμούς και να συμφωνήσουν έγκαιρα επί μιας μελλοντοστρεφούς συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 
Περισσότεροι από 600 πολιτικοί συμμετέχουν στην #EURegionsWeek για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και την περιφερειακή πολιτική
Περισσότεροι από 600 πολιτικοί συμμετέχουν στην #EURegionsWeek για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και την περιφερειακή πολιτική
Press release02.10.2019 | Future of Europe;Cohesion policy reform;
Στις 7 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η 17η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών στις Βρυξέλλες. Εκεί θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο οικολογικής, πιο συμμετοχικής και πιο έξυπνης Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεματικής εβδομάδας, η οποία θα ξεκινήσει με μια συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθούν περί τις 400 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα τον μετασχηματισμό των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα. Από τις 8 έως τις 9 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα πραγματοποιήσει επίσης τη σύνοδο ολομέλειάς της #CoRplenary , κατά την οποία τα μέλη της θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Younous Omarjee, ως προς τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ με τον Επίτροπο κ. Oettinger, καθώς και σχετικά με την οικολογική και ψηφιακή μεταστροφή με την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας κα Tytti Tuppurainen. 
Οι πόλεις και οι περιφέρειες δίνουν ώθηση στη δράση για το κλίμα στη Νέα Υόρκη
Οι πόλεις και οι περιφέρειες δίνουν ώθηση στη δράση για το κλίμα στη Νέα Υόρκη
Press release26.09.2019 | Climate change policy;
Τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν για το κλίμα, η Νέα Υόρκη υποδεχόταν ηγέτες από ολόκληρη την υφήλιο στη Σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική δράση , παράλληλα με την πρώτη Σύνοδο κορυφής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μολονότι αυτό δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Guterres κατόρθωσε να ενισχύσει τη δράση για το κλίμα με την ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους 100 πόλεων και 77 χωρών για την επίτευξη εντελώς μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 ( ΟΗΕ ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι το 25% του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ θα διατεθεί σε δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα. Η συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον πρώτο Αντιπρόεδρο Markku Markkula, με την ταυτόχρονη συμμετοχή διαφόρων άλλων μελών της ΕτΠ που μοιράστηκαν τις δεσμεύσεις και τα επιτεύγματά της επικράτειάς τους όσον αφορά τόσο τη δράση για το κλίμα όσο και την «τοπικοποίηση» των ΣΒΑ.