Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά: οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες επικροτούν την απλοποίηση των διαδικασιών καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων και την καλύτερη προστασία από την απάτη.
Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά: οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες επικροτούν την απλοποίηση των διαδικασιών καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων και την καλύτερη προστασία από την απάτη.
Press release01.12.2022 | Agriculture;Rural development;
Στη γνωμοδότησή της που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειάς της στις 30 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγχωνευθούν τα τρία συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων σε ένα ενιαίο σύστημα, με κοινές διατάξεις για τα γεωργικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά. Η ΕτΠ επικροτεί όλως ιδιαιτέρως την ανάθεση μέρους της διεκπεραίωσης των φακέλων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία των παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης, τη βελτίωση του ελέγχου των γεωγραφικών ενδείξεων και την καταπολέμηση της απάτης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της συμμετοχής των νέων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της συμμετοχής των νέων
Press release01.12.2022 | Youth policy;Future of Europe;
Ενίσχυση της αγωγής του πολίτη, μείωση της ηλικίας ψήφου και στήριξη των νέων για την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές, θέσπιση μόνιμων μηχανισμών διαβούλευσης με τους νέους, διερεύνηση της επίδρασης κάθε νέας νομοθεσίας στους νέους, ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία· αυτές είναι ορισμένες από τις συστάσεις του Χάρτη για τη Νεολαία και τη Δημοκρατία. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ο Χάρτης συνδημιουργήθηκε σύμφωνα με διαδικασία από τη βάση προς την κορυφή, από κοινού με εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και νέους αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους από ολόκληρη την ΕΕ, και υπογράφηκε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την 1η Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νεολαία και το μέλλον της Ευρώπης. 
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικές για την υλοποίηση των συστάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικές για την υλοποίηση των συστάσεων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης
Press release01.12.2022 | Future of Europe;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών άκουσε τις προσδοκίες των πολιτών και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προτάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως χωρίς την ενεργό συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ πριν από την εκδήλωση κατά την οποία τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ που ηγούνται της Διάσκεψης θα παρουσιάσουν στους πολίτες τον τρόπο με τον οποίο δίνουν συνέχεια στις προτάσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επισημαίνει επίσης τα επιτεύγματά της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε όλους τους τομείς πολιτικής στην τελευταία της έκθεση. Σε δήλωσή της, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και των ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών τονίζει την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών σε αυτό το νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. 
Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2024: έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους και περιφέρειες που προωθούν μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη
Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2024: έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους και περιφέρειες που προωθούν μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη
Press release30.11.2022 | Entrepreneurship;Internal market;SME policy;
Οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι της Ευρώπης που επιθυμούν να αναδείξουν, να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν τη στρατηγική και την εμπειρία τους όσον αφορά την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να υποβάλουν τώρα υποψηφιότητα για το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) του 2024 που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Με γενικό θέμα «Πόλεις και περιφέρειες σε πορεία προς μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη», το βραβείο ΕΕΠ 2024 θα αναδείξει τοπικές και περιφερειακές δράσεις που θα στηρίξουν, κατά την επόμενη διετία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών τους. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις στρατηγικές τους έως τις 29 Μαρτίου 2023. 
Επισιτιστική κρίση: οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ προκρίνουν επενδύσεις στην τοπική παραγωγή για βιώσιμα και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
Επισιτιστική κρίση: οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ προκρίνουν επενδύσεις στην τοπική παραγωγή για βιώσιμα και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
Press release30.11.2022 | Agriculture;Fisheries and maritime affairs;Food production;Forestry;Rural development;Environment policy;Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Green Deal;Pollution control;Renewable energy;Space;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;External border protection;Migration, asylum and integration of migrants;Ukraine;
Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και έχει επιπλέον αποσταθεροποιήσει τις γεωργικές αγορές και επιφέρει αύξηση των ήδη υψηλών τιμών των τροφίμων, των ζωοτροφών, της ενέργειας και των λιπασμάτων, κατάσταση που επιδεινώνεται περαιτέρω από τις υφιστάμενες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων εξαιτίας των πανδημιών και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της ΕτΠ συζήτησαν σχετικά με το πώς μπορεί το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων να καταστεί πιο βιώσιμο και προετοιμασμένο για μελλοντικές κρίσεις με τον Janusz Wojciechowski, Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, και τη Marlene Mortler, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 30 Νοεμβρίου. 
Σχετικές πληροφορίες
International cooperation