News  
ExtentedCQWP
Η Επίτροπος Kadri Simson προειδοποιεί ότι τα σχέδια πράσινης ανάκαμψης θα επιτύχουν μόνο με την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών
Η Επίτροπος Kadri Simson προειδοποιεί ότι τα σχέδια πράσινης ανάκαμψης θα επιτύχουν μόνο με την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών
Press release09.09.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Energy grid and networks;Energy industry;Green Deal;Renewable energy;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;
Ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών στην ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19 και η ανάγκη να καταστούν βασική κινητήρια δύναμη για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με την Kadri Simson, Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ. Τα μέλη της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών επανέλαβαν την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον καθορισμό και την υλοποίηση των επενδύσεων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου Next Generation EU και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν επίσης το κύμα ανακαίνισης των κτιρίων, η βιοποικιλότητα, η κυκλική οικονομία και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελεί βασική αρχή του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ
Η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελεί βασική αρχή του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ
04.08.2020 | Biodiversity;Climate change policy;Investment policy;SME policy;Employment;Social economy;Public health;
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Roby Biwer (LU/PES) , δημοτικός σύμβουλος Bettembourg, απαντά σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας στην πρόληψη μιας νέας πανδημίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη μεγαλύτερης αειφορίας μέσω του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Ο Roby Biwer είναι εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 , η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας τον Οκτώβριο. Η γνωμοδότηση καταθέτει τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 , την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαΐου 2020. Επιπλέον, η ΕτΠ θα υπερασπιστεί τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προστασία της βιοποικιλότητας κατά την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα ( UN CBD COP15 ), που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 30 Μαΐου 2021 στο Κουνμίνγκ της Κίνας. 
Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε σε μια κυκλική οικονομία
Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε σε μια κυκλική οικονομία
22.07.2020 | Air Quality;Biodiversity;Circular economy;Climate change policy;Covenant of Mayors;Disaster prevention;Energy efficiency;Energy grid and networks;Energy industry;Energy storage;Environment policy;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;Sustainable mobility;Waste policy;Water policy;Industrial policy;Investment policy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Financial markets;Sustainable development;State aid and competition;Services of general economic interest;Europe 2020 Strategy;
Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Tjisse Stelpstra (NL/ECR), περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Drenthe, απαντάει σε έξι ερωτήσεις σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη δέσμη προτάσεων της ΕΕ για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων μέσω της παραγωγής και της κατανάλωσης ανθεκτικών, επαναχρησιμοποιούμενων και επισκευάσιμων προϊόντων. Σε συνέχεια της δημοσίευσης του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2020, ο Tjisse Stelpstra ηγείται της συμβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που θα παρουσιαστεί υπό τη μορφή γνωμοδότησης η οποία αναμένεται εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12-14 Οκτωβρίου 2020. Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 
Η ανάκαμψη της Ευρώπης θα αποτύχει χωρίς μια ισχυρή πολιτική συνοχής και μια πραγματική σύμπραξη μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων
Η ανάκαμψη της Ευρώπης θα αποτύχει χωρίς μια ισχυρή πολιτική συνοχής και μια πραγματική σύμπραξη μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων
15.07.2020 | Cohesion policy reform;Public health;
Η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 υπονομεύει την οικονομική, τοπική και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης και την ικανότητά της να υλοποιήσει μια πιο οικολογική, συμμετοχική και έξυπνη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Για τον λόγο αυτό η #CohesionAlliance –ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός με περισσότερους από 12.000 υποστηρικτές– καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν ένα ισχυρό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και τα σχέδια ανάκαμψης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα σχέδια ανάκαμψης πρέπει να προάγουν τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως βασικό στόχο όλων των πολιτικών και των επενδύσεών της. Τα αιτήματα αυτά συμπεριλήφθηκαν σε δήλωση που διαβιβάστηκε στην επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ κ. Elisa Ferreira και στον πρόεδρο της επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Younous Omarjee σε εικονοδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. 
Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
14.07.2020 | Climate change policy;Energy efficiency;Energy industry;Industrial policy;
Στην παρούσα συνέντευξη, ο Vojko Obersnel (HR/PES), δήμαρχος Rijeka και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, απαντάει σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αυξήθηκε από 7,5 δισ. ευρώ σε 40 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκρινε τη γνωμοδότησή της κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της του Ιουλίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ για μια κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη πράσινη μετάβαση. 
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προτρέπουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα το σχέδιο προϋπολογισμού και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και την καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινοτήτων
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προτρέπουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν γρήγορα το σχέδιο προϋπολογισμού και το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και την καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινοτήτων
Press release02.07.2020 | Cohesion policy reform;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Urban policy;Territorial cohesion;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;
Δύο εβδομάδες πριν από την καθοριστικής σημασίας ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν εγκαίρως σε δίκαιη συμφωνία ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την επόμενη γενιά. Σε ψήφισμά της —και μέσω του διαλόγου της με τον Ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση κ. Johannes Hahn—, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζήτησαν να καταστεί η συνοχή η κατευθυντήρια γραμμή όλων των πολιτικών της ΕΕ και η εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ να βασίζεται σε κοινές ευθύνες και συμπράξεις. 
Οι τοπικοί ηγέτες επιδοκιμάζουν την ενίσχυση του ταμείου διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ με ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ και ζητούν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή στήριξη
Οι τοπικοί ηγέτες επιδοκιμάζουν την ενίσχυση του ταμείου διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ με ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ και ζητούν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή στήριξη
Press release30.06.2020 | Public health;EU communication policy;Subsidiarity and proportionality;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επιδοκίμασαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πρόσθετου ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ στην ΕΕ προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε μελλοντικές κρίσεις. Αντλώντας διδάγματα από την πανδημία COVID-19 κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον αρμόδιο για τη διαχείριση κρίσεων Επίτροπο Janez Lenčič, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζήτησαν επίσης τη θέσπιση νέων κανόνων για την παροχή άμεσης ενωσιακής στήριξης στις περιφέρειες και τους δήμους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. 
Ο προϋπολογισμός και τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ στο μικροσκόπιο ‎ της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Ο προϋπολογισμός και τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ στο μικροσκόπιο ‎ της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Press release26.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;Judicial cooperation;Future of Europe;EU Treaties;EU annual budget;Multi-annual financial framework (MFF);Internal market;Biodiversity;Climate change policy;Environment policy;Water policy;Waste policy;Demographic change;Social economy;Employment;
Ο Johannes Hahn, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα συζητήσει το σχέδιο ανάκαμψης και τον αναδυόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς ηγέτες στις 2 Ιουλίου, σε μια σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών η οποία σημαδεύθηκε από τα οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία. Άλλοι τρεις Ευρωπαίοι Επίτροποι θα συζητήσουν επίσης τις πολιτικές απαντήσεις και αντιδράσεις της ΕΕ απέναντι στην κρίση: η Αντιπρόεδρος Dubravka Šuica θα εστιάσει σε θέματα δημοκρατίας και δημογραφίας, ο Επίτροπος Thierry Breton θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εσωτερική αγορά και ο Επίτροπος Janez Lenarčič θα επανεξετάσει ορισμένες από τις δράσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων. 
Σχετικές πληροφορίες