Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση
Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση
Press release17.05.2022 | Research and innovation;Smart specialisation;
Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τις 63 περιφέρειες, τις επτά πόλεις και τα τέσσερα κράτη μέλη που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία», μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών. Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση είναι διατεθειμένοι να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν από κοινού εργαλεία που επιτρέπουν την κινητοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης και την προώθηση πολιτικών, καθώς και τη σύνδεση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων με πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι συμπράξεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στο νέο θεματολόγιο καινοτομίας για την Ευρώπη, όπου η καινοτομία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα του μετασχηματισμού προς τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τις τοπικές στρατηγικές με τις ενωσιακές πρωτοβουλίες. 
«Είναι καιρός να προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες της» - η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ
«Είναι καιρός να προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες της» - η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ
09.05.2022 | Future of Europe;Citizenship;Cohesion policy reform;Ukraine;
Η βάναυση εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε την ευκαιρία να αναλογιστούμε ότι, παρά τις διαφορές τους, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν συσπειρωμένα δεδομένης της προσήλωσής τους στην ειρήνη, τις κοινές θεμελιώδεις αξίες, τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ παραμένει χαμηλή: τα αποτελέσματα των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία αποτέλεσαν μια στιγμή ανακούφισης χωρίς όμως περιθώριο για θριαμβολογίες, δεδομένου ότι το 41 % ψήφισε υπέρ της ακροδεξιάς. Σήμερα, την Ημέρα της Ευρώπης, μετά από ένα έτος συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, είναι καιρός για έναν ειλικρινή προβληματισμό σχετικά με το πως μπορεί να μεταρρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική, να ανταποκρίνεται ταχύτερα και να προσεγγίσει περισσότερο τους λαούς που υπηρετεί. 
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημοκρατίας
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημοκρατίας
Press release28.04.2022 | Citizenship;Future of Europe;Education;
Όντας το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διεργασίες. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες συμφωνούν ως προς την επείγουσα ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, απηχώντας τα καλέσματα των πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα από τη συζήτηση για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια ιθαγένειας της ΕΕ, που διεξήχθη στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 28 Απριλίου. Τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν επίσης γνωμοδότηση με θέμα την ενίσχυση της δημοκρατίας και του αδιάβλητου των εκλογών, όπου τονίζεται η ανάγκη για ανοιχτή, δίκαια, πολυφωνική και δημοκρατική συμμετοχή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν να παραμείνουν σε ισχύ οι ευέλικτοι δημοσιονομικοί κανόνες έως ότου μεταρρυθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν να παραμείνουν σε ισχύ οι ευέλικτοι δημοσιονομικοί κανόνες έως ότου μεταρρυθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
Press release28.04.2022 | European semester / Economic Governance;Investment policy;SME policy;State aid and competition;Sub-national finance;Taxation;Trade (incl. TTIP);Territorial cohesion;Economic and Monetary Union (EMU);
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει υπογραμμίσει τις κύριες αδυναμίες της τρέχουσας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και τονίσει την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθούν νέες πολιτικές λιτότητας μετά την κρίση COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συστάσεις που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζήτησαν τη θέσπιση ενός «χρυσού κανόνα συγχρηματοδότησης» για τα διαρθρωτικά ταμεία και χαιρέτισαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση. Εξέφρασαν, ωστόσο, την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να αυξήσει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. 
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν τον τερματισμό των εισαγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα της ΕΕ από την Ρωσία
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν τον τερματισμό των εισαγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα της ΕΕ από την Ρωσία
Press release28.04.2022 | Energy grid and networks;Climate change policy;Industrial policy;Green Deal;
Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία έχει επιτείνει την ανάγκη της ΕΕ να απεξαρτηθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Δεδομένης της παρούσας γεωπολιτικής κατάστασης και των επιπτώσεών της στις αγορές ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) —η συνέλευση των εκλεγμένων τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ— ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο REPowerEU, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην ανεξαρτητοποίηση από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας έως το 2030. Οι υφιστάμενες απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, τονίζουν οι τοπικοί ηγέτες. 
Δήμοι και περιφέρειες της ΕΕ προς τους τοπικούς ηγέτες της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο κ. Zelensky: υποδεχόμαστε τους πολίτες σας και θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της χώρας σας
Δήμοι και περιφέρειες της ΕΕ προς τους τοπικούς ηγέτες της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο κ. Zelensky: υποδεχόμαστε τους πολίτες σας και θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της χώρας σας
Press release27.04.2022 | Ukraine;Migration, asylum and integration of migrants;
Κατά τη διάρκεια συζήτησης με Ουκρανούς τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες στις 27 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ζήτησε «στιβαρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας», απαίτησε «την άμεση απελευθέρωση των Ουκρανών δημάρχων και δημοσίων υπαλλήλων που απήχθησαν από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής» και προσέφεραν την εμπειρογνωσία των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ προς στήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ουκρανίας. Αυτό το μήνυμα μοιράστηκε αργότερα ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Τζιτζικώστας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky στο Ουκρανικό Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation