Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: η νέα εργαλειοθήκη για τους δήμους και τις περιφέρειες είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: η νέα εργαλειοθήκη για τους δήμους και τις περιφέρειες είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο
20.09.2022 | Green Deal;Climate change policy;Environment policy;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)·δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής με βάση διάφορες γεωγραφικές περιοχές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Στόχος είναι να εξοπλιστούν οι ΤΠΑ με σειρά εργαλείων και συστάσεων για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ελαχιστοποίηση των ευπαθειών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας ενόψει της μείωσης των κινδύνων καταστροφών, καθώς και τις απωλειών και τις ζημιών.Εγχειρίδια είναι διαθέσιμα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. 
Νέα πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών και δεσμεύσεων για το κλίμα ως μέρος της «Πράσινης Συμφωνίας και της τοπικής δράσης»
Νέα πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών και δεσμεύσεων για το κλίμα ως μέρος της «Πράσινης Συμφωνίας και της τοπικής δράσης»
19.08.2022 | Climate change policy;EU energy policy;Green Deal;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προσκαλεί εκ νέου τα τακτικά και τα αναπληρωματικά της μέλη, τους νέους αιρετούς πολιτικούς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών και Περιφερειακών Συμβούλων να συγκεντρώσουν και να προαγάγουν έργα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και βιώσιμου χαρακτήρα, καθώς και δεσμεύσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την ΕΕ σχετικές με το κλίμα και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έχει ο δήμος ή η περιφέρειά σας κάποιο συγκεκριμένο έργο όπου επιδιώκονται οι σκοποί της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας; Έχει ο δήμος ή η περιφέρειά σας θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 ή το 2050; Εάν ναι, τότε αυτή η νέα πρόσκληση απευθύνεται ακριβώς σε εσάς! 
Το μέλλον της Ευρώπης: οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τάσσονται υπέρ του αιτήματος σύγκλησης Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ
Το μέλλον της Ευρώπης: οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τάσσονται υπέρ του αιτήματος σύγκλησης Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ
Press release01.07.2022 | Future of Europe;Multi-level governance and devolution;Citizenship;
Οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενέκριναν ψήφισμαμε θέμα την έκβαση και τη συνέχεια που δόθηκε στη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Ζητούν δε την ταχεία συνέχιση και εφαρμογή των προτάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών. Επίσης, θεωρούν ότι η φιλόδοξη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μελλοντικών ζητημάτων προϋποθέτει την αναθεώρηση των Συνθηκών. Πλήρως ενεργοί συντελεστές αυτής της μελλοντικής Σύμβασης θα πρέπει να είναι και τα μέλη της ΕτΠ, τα οποία απηχούν τη φωνή άνω του ενός εκατομμυρίου τοπικά και περιφερειακά αιρετών πολιτικών στην Ευρώπη, με μέλημα, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η τοπική και περιφερειακή διάσταση των πολιτικών της ΕΕ. 
Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση: οι δήμοι και οι περιφέρειες προτείνουν οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεράσουν την ενεργειακή κρίση
Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση: οι δήμοι και οι περιφέρειες προτείνουν οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεράσουν την ενεργειακή κρίση
Press release30.06.2022 | Climate change policy;Energy efficiency;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;
Σε συνέχεια της έγκρισης από το Συμβούλιο των γενικών προσεγγίσεών του σχετικά με τους βασικούς φακέλους της «Δέσμης Fit for 55», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τέσσερις γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τον ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές προτείνονται οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέτρα για την αύξηση των τοπικών «πράσινων» προϋπολογισμών, ζητείται η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ), ενώ προβάλλεται η ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών μέτρων για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων και για την ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εγκαινιάζουν τη Συμμαχία για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εγκαινιάζουν τη Συμμαχία για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας
Press release30.06.2022 | Ukraine;
Στις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους ευρωπαϊκούς δήμους και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες εγκαινίασαν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με σκοπό να βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ουκρανίας να ανοικοδομήσουν εκ νέου σπίτια, σχολεία, υποδομές και υπηρεσίες που καταστράφηκαν συνεπεία της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Η Συμμαχία, η οποία εγκαινιάστηκε επτά μόλις ημέρες αφότου τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αποδεχθούν την Ουκρανία ως υποψήφιο μέλος, έγινε δεκτή από τον Υπουργό κοινοτήτων και εδαφικής ανάπτυξης της Ουκρανίας ως δυνητική «βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας μας». 
Σχετικές πληροφορίες
International cooperation