Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη δημιουργία νέου σήματος της ΕΕ για την προστασία της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αριστείας
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη δημιουργία νέου σήματος της ΕΕ για την προστασία της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αριστείας
Press release13.10.2021 | SME policy;Industrial policy;Internal market;
Ένα νέο πανενωσιακό σύστημα προστασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωγραφικών ενδείξεων, βασισμένο στο επιτυχημένο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, θα ήταν επωφελές τόσο για τους βιοτέχνες όσο και για τις τοπικές οικονομίες. Το νέο σύστημα θα ενίσχυε τη νομική προστασία των προϊόντων αριστείας, θα συνέβαλε στην καταπολέμηση των απομιμήσεων και θα βοηθούσε στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η πρόταση περιλαμβάνεται σε γνωμοδότηση που εκπόνησε η Martine Pinville, περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας, η οποία εγκρίθηκε [ομόφωνα] την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). 
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν ενίσχυση της ανθεκτικότητας με στόχο την προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές: «Πρέπει να ελέγχουμε, να επενδύουμε και να ενεργούμε τοπικά σήμερα, για να σώσουμε ζωές αύριο»
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν ενίσχυση της ανθεκτικότητας με στόχο την προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές: «Πρέπει να ελέγχουμε, να επενδύουμε και να ενεργούμε τοπικά σήμερα, για να σώσουμε ζωές αύριο»
Press release13.10.2021 | Cross-border and territorial cooperation;Climate change policy;Green Deal;
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μείωσης του κινδύνου καταστροφών , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πραγματοποίησε συζήτηση με τη Mami Mizutori , ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και τον Janez Lenarčič , Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, με θέμα το πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές. Μοιραζόμενοι προσωπικές εμπειρίες από τον αντίκτυπο και την απόκριση στις πρόσφατες καταστροφές, οι ηγέτες κάθε επιπέδου διακυβέρνησης τόνισαν τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη μείωση των κινδύνων. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες κάλεσαν τον ΟΗΕ και την ΕΕ να συνεργαστούν με την ΕτΠ για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την ενίσχυση της ετοιμότητας στους δήμους και τις περιφέρειες. Η οικοδόμηση τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανθεκτικότητας μέσω στιβαρών δομών διαχείρισης κινδύνου, υποστηριζόμενων από τεχνικά και δημοσιονομικά μέσα, αποτελούν βασικό βήμα για τη μείωση του αντικτύπου των καταστροφών. 
Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ προειδοποιεί: το υφιστάμενο κενό ύψους 180 δισ. ευρώ λόγω COVID θα καταφέρει πλήγμα στις δημόσιες υπηρεσίες
Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕΕ προειδοποιεί: το υφιστάμενο κενό ύψους 180 δισ. ευρώ λόγω COVID θα καταφέρει πλήγμα στις δημόσιες υπηρεσίες
Press release12.10.2021 | Citizenship;Territorial cohesion;Public health;Economic and Monetary Union (EMU);Environment policy;Research and innovation;Education;Employment;Equal opportunities;Social economy;Social protection;Migration, asylum and integration of migrants;
Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ―που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και δημοσιεύθηκε σήμερα― προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη της ΕΕ υπονομεύεται από την παράλειψη των εθνικών πρωτευουσών να διαβουλεύονται με τους δήμους και τις περιφέρειες σχετικά με τα έκτακτα σχέδια ανάκαμψης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το ενδεχόμενο μη διοχέτευσης των ενωσιακών κονδυλίων εκεί όπου οι δήμοι και οι περιφέρειες εκτιμούν ότι είναι περισσότερο αναγκαία ενέχει επίσης τον κίνδυνο επιδείνωσης των προβλημάτων που θέτει το χρηματοδοτικό κενό ύψους 180 δισ. ευρώ μεταξύ των δαπανών και των εσόδων το οποίο προκάλεσε η πανδημία COVID-19. 
Οι τοπικοί ηγέτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη σλοβενική Προεδρία, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ
Οι τοπικοί ηγέτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη σλοβενική Προεδρία, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ
Press release24.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;EU annual budget;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;European semester / Economic Governance;Financial markets;SME policy;State aid and competition;Sub-national finance;Sustainable development;
Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες συναντήθηκαν στη Λίπιτσα (Σλοβενία) στις 24 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο έγκαιρης υλοποίησης των επενδύσεων για την ανάκαμψη επί τόπου και αποφυγής καθυστερήσεων και αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ. Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni και ο Σλοβένος Υπουργός Οικονομικών Andrej Sircelj, καθώς και εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισαν πως μόνο μέσω της συνεργασίας με τους δήμους και τις περιφέρειες μπορούν να ευοδωθούν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. 
Η ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα είναι αποτελεσματική χωρίς στιβαρή συνοχή, βασισμένη σε πραγματική σύμπραξη με τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης
Η ανάκαμψη της ΕΕ δεν θα είναι αποτελεσματική χωρίς στιβαρή συνοχή, βασισμένη σε πραγματική σύμπραξη με τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Η κρίση COVID-19 έδειξε πως η πολιτική συνοχής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, να προστατευθούν οι πολίτες, να φτάσει η ανάκαμψη σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην μείνει κανείς στο περιθώριο. Από τη δημιουργία της τον Οκτώβριο του 2017, η Συμμαχία για τη Συνοχή ( #CohesionAlliance ) ―μια πανευρωπαϊκή συμμαχία με πάνω από 12.000 υπογράφοντες που τάσσονται υπέρ μιας ισχυρότερης πολιτικής συνοχής― κατάφερε να αποτρέψει δραματικές περικοπές στον προϋπολογισμό μετά το 2020, να διατηρήσει μια πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και να προτείνει απλούστερους και πιο ευέλικτους κανόνες. Κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης αφιερωμένης στην νέα πορεία της #CohesionAlliance, τα ιδρυτικά της μέλη ανανέωσαν την δέσμευσή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διατηρήσουν την πολιτική συνοχή στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η Συμμαχία θα επαγρυπνεί για την πλήρη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης από τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Η συνεκτικότητα και οι συνέργειες μεταξύ των μέσων ανάκαμψης και των διαρθρωτικών ταμείων έχουν εξέχουσα σημασία για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της ευρωπαϊκής δράσης. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation