Nätverket av regionala nav  

Banner

RegHub 2.0

ReK har lanserat en ny generation av nätverket för regionala nav (RegHub). Navens deltagare övervakar hur EU:s politik genomförs i praktiken och ser till att hundratals regionala och lokala aktörers synpunkter beaktas i samband med att denna politik utvärderas på EU-nivå.

Nätverket omfattar för närvarande 46 medlemmar, 10 observatörer och ett associerat organ. RegHub utgör också en etablerad undergrupp till Europeiska kommissionens Fit for Future-plattform .

Förteckningen över naven finns här .

2021 års samråd om e-upphandling, Inspire och lokal och regional infrastruktur

2021 höll RegHub samråd med sina medlemmar om genomförandet av e-upphandling och Inspire-direktivet på lokal och regional nivå. Svaren analyserades och bildade underlag för två Fit for Future-yttranden om dessa ämnen.

Under 2021 genomförde RegHub också samråd i två steg om 2000-talets regler för 2000-talets infrastruktur . Resultaten kommer att ligga till grund för en särskild RegHub-rapport som kommer att läggas fram under plenarsessionen för Fit for Future-plattformen i januari 2022.

Vilka är naven?

Vår interaktiva karta ger dig en överblick över alla nav som ingår i RegHub 2.0.

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Ytterligare information
Länkar