Tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 

11 oktober 2022 

Den 11 oktober 2022 kommer Europeiska regionkommittén att offentliggöra sin årliga rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten ger en ögonblicksbild av de mest akuta utmaningar som regioner och kommuner runt om i unionen står inför och bidrar med underlag till EU:s politiska beslut.

 
Innehåll

Att förstå Europa ur det lokala och regionala perspektivet

Rapporten bygger på originalstudier som beställts av Europeiska regionkommittén samt akademisk forskning, bidrag från andra EU-institutioner och dokumentation från öppna källor. Den tillhandahåller fakta och data för beslutsfattare och berörda parter. De viktigaste resultaten och rekommendationerna kommer att tas upp i det årliga tal om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner som kommer att hållas av Europeiska regionkommitténs ordförande Vasco Alves Cordeiro vid plenarsessionen i oktober 2022.

Årets rapport fokuserar på de mest akuta utmaningar som EU:s kommuner och regioner står inför: de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina, de ihållande effekterna av covid-19-pandemin och den nödvändiga återhämtningen, klimatkrisen och energiomställningen, kampen mot ojämlikhet och demokratins framtid på grundval av slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Rapporten kommer också att innehålla en regional och lokal barometer som presenterar synpunkter från folkvalda företrädare runt om i Europa utifrån en enkät som genomförts tillsammans med Ipsos.

Föregående upplagor

Dela :
 
Back to top