Stanje v regijah in mestih v Evropski uniji 

11. oktober 2022 

Evropski odbor regij bo 11. oktobra 2022 objavil svoje letno poročilo o stanju v regijah in mestih v EU – pregled najbolj perečih izzivov, s katerimi se soočajo regije in mesta po vsej Uniji, ki je v pomoč pri sprejemanju političnih odločitev EU.

 
Vsebina

Razumeti Evropo z lokalnega in regionalnega vidika

Poročilo, ki temelji na študijah po naročilu Evropskega odbora regij, raziskavah, prispevkih drugih evropskih institucij in odprtokodni dokumentaciji, predstavlja dejstva in podatke za oblikovalce politike in ustrezne zainteresirane strani. Najpomembnejše ugotovitve in priporočila bodo upoštevana v letnem govoru o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji, ki ga bo imel predsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro na plenarnem zasedanju oktobra 2022.

Letošnje poročilo se osredotoča na najbolj pereče izzive, s katerimi se soočajo mesta in regije EU: gospodarske in socialne posledice vojne Rusije proti Ukrajini, trajne posledice pandemije COVID-19 in potrebno okrevanje, izredne podnebne razmere in energetski prehod, boj proti neenakosti ter prihodnost demokracije na temeljih sklepov s Konference o prihodnosti Evrope.

Poročilo bo vsebovalo tudi Letni regionalni in lokalni barometer, v katerem bodo predstavljena stališča izvoljenih predstavnikov iz cele Evrope, zbrana z anketo, ki je bila opravljena v sodelovanju z IPSOS.

Prejšnje izdaje

Deli :
 
Back to top