Stav regiónov a miest v Európskej únii 

11. októbra 2022 

Výbor regiónov 11. októbra 2022 zverejní svoju tretiu výročnú správu o stave regiónov a miest v EÚ, ktorá je prehľadom najnaliehavejších problémov regiónov a miest v celej Únii a pomáha formovať politické rozhodnutia EÚ.

 
Obsah

Pochopenie Európy z miestneho hľadiska

Na základe pôvodných štúdií, ktoré si objednal Európsky výbor regiónov, ako aj akademického výskumu, príspevkov iných európskych inštitúcií a informácií z voľne dostupných zdrojov poskytuje táto správa fakty a údaje pre tvorcov politík a relevantné zainteresované strany. Hlavné zistenia a odporúčania prevzal predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro do svojho výročného prejavu o stave európskych miest a regiónov, ktorý má predniesť na plenárnom zasadnutí v októbri 2022.

Tohoročná správa sa zameriava na najpálčivejšie problémy miest a regiónov v EÚ, ku ktorým patria hospodárske a sociálne dôsledky vojny Ruska proti Ukrajine, pretrvávajúci vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a potrebná obnova, núdzová situácia v oblasti klímy, energetická transformácia, boj proti nerovnosti a budúcnosť demokracie, ktorá stavia na záveroch Konferencie o budúcnosti Európy.

Správa bude obsahovať aj „regionálny a miestny barometer“, v ktorom budú predstavené názory volených zástupcov z celej Európy získané prieskumom verejnej mienky v partnerstve so spoločnosťou IPSOS.

Predchádzajúce ročníky

Zdieľať :
 
Back to top