Rețeaua de centre regionale 

Evaluarea dreptului UE de pe teren 

​CoR a lansat o nouă generație a rețelei sale de centre regionale (RegHub). Membrii săi monitorizează punerea în aplicare a politicilor UE pe teren și se asigură că vocile a sute de părți interesate de la nivel regional și local sunt luate în considerare atunci când aceste politici sunt evaluate la nivel european.

Rețeaua RegHub cuprinde în prezent 46 de membri, 10 observatori și un organism asociat. RegHub este, de asemenea, un subgrup consacrat al Platformei Comisiei Europene „Pregătiți pentru viitor” (Fit for Future – F4F).

Lista centrelor

Hartă interactivă

Cuprins

Obiectivele noastre

Autoritățile locale și regionale pun în aplicare peste 70 % din legislația UE și, prin urmare, se află într-o poziție bună pentru a evalua acuratețea și eficacitatea acesteia. Legile și politicile europene pot fi mai bine puse în aplicare pe teren și își pot atinge obiectivele numai dacă legiuitorii UE țin seama de perspectiva regională și locală.

Obiectivele RegHub sunt următoarele:

 • Să contribuie la eforturile UE pentru o mai bună legiferare prin introducerea unei perspective locale și regionale în evaluarea legislației UE.
 • Să sporească implicarea autorităților locale și regionale în elaborarea legislației UE și în îmbunătățirea punerii în aplicare a acesteia.
 • Să consolideze legăturile dintre autoritățile locale și regionale și instituțiile UE prin promovarea perspectivei subnaționale și prin favorizarea dialogului.
 • Să prezinte și să difuzeze exemple de bune practici pentru punerea în aplicare a legislației UE în regiuni, orașe și comune.

RegHub urmărește aceste obiective, printre altele, îndeplinindu-și rolul de subgrup al platformei „Pregătiți pentru viitor" (F4F) a Comisiei Europene, ceea ce implică desfășurarea de consul​tări specifice și colaborarea cu raportorii platformei, precum și partajarea de rapoarte pe platformă. În plus, RegHub colaborează strâns cu parteneri instituționali și institute de cercetare și organizează ateliere și seminare în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

Metoda noastră

De la implicarea sa în platforma „Pregătiți pentru viitor” (F4F) a Comisiei Europene, activitatea RegHub a fost organizată în următoarele etape:

1. Furnizarea de contribuții la programul de lucru anual al platformei „Pregătiți pentru viitor” prin consultarea centrelor cu privire la textele legislative relevante care urmează să fie revizuite de Comisia Europeană.

2. Desfășurarea de consultări specifice cu părțile interesate prin intermediul rețelei RegHub și punerea rezultatelor acestor consultări la dispoziția raportorilor platformei.

3. Promovarea opiniilor platformei în cadrul instituțiilor UE.

Metoda de lucru unică a RegHub, și anume consultările specifice cu părțile interesate, s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru colectarea de informații unice și detaliate cu privire la punerea în aplicare a legislației UE.

Procesul presupune, într-o primă etapă, difuzarea chestionarelor în rândul centrelor (punctele de contact din cadrul administrațiilor locale și regionale), care, într-o a doua etapă, se adresează părților interesate vizate, care pun în aplicare politica UE ce face obiectul consultării.

După colectarea tuturor răspunsurilor, centrele reunesc informațiile părților interesate și își transmit răspunsul secretariatului RegHub al CoR. CoR formulează apoi recomandări pe baza acestei contribuții.

RegHub și platforma „Pregătiți pentru viitor” 2021

În 2021, RegHub și-a consultat membrii cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind achizițiile publice electronice și a Directivei INSPIRE la nivel local și regional. Răspunsurile au fost analizate și incluse în două avize dedicate platformei „Pregătiți pentru viitor” pe aceste teme. În plus, în aceste avize, au fost preluate și rezultatele a două consultări anterioare efectuate de RegHub (privind calitatea aerului ambiant și asistența medicală transfrontalieră). Toate avizele adoptate de platforma „Pregătiți pentru viitor” în 2021 sunt publicate pe platformă.

Tot în 2021, RegHub și-a desfășurat consultarea în două etape pe tema „Reguli actualizate pentru infrastructura secolului 21”. Rezultatele furnizează date pentru un raport special al RegHub, care va fi prezentat președintelui platformei „Pregătiți pentru viitor”, dl Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei.

RegHub și platforma „Pregătiți pentru viitor” 2022

Pentru programul său de lucru pentru 2022, platforma „Pregătiți pentru viitor” (F4F) i-a numit pe membrii CoR Mark Speich (DE-PPE) și Anne Karjalainen (FI-PSE) raportori pentru avizele referitoare la Directiva privind vehiculele scoase din uz (M. Speich) și la Strategia de interoperabilitate a guvernelor (A. Karjalainen). RegHub va organiza două consultări specifice pe aceste teme în 2022. Se preconizează că avizele corespunzătoare privind platforma „Pregătiți pentru viitor” vor fi adoptate în trimestrul IV al anului 2022.

Ultimele știri

Multimedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Alte materiale video

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Limbi disponibile (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Descărcare
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Descărcare
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Descărcare
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Descărcare
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Descărcare
  6. English(111.55 KB-DOCX)Descărcare
  7. español(119.83 KB-DOCX)Descărcare
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Descărcare
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Descărcare
  10. français(107.89 KB-DOCX)Descărcare
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Descărcare
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Descărcare
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Descărcare
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Descărcare
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Descărcare
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)Descărcare
  17. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Descărcare
  18. polski(112 KB-DOCX)Descărcare
  19. português(112.27 KB-DOCX)Descărcare
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Descărcare
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Descărcare
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Descărcare
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
 • Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător

  Limbi disponibile (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Descărcare
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Descărcare
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Descărcare
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Descărcare
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Descărcare
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Descărcare
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Descărcare
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Descărcare
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Descărcare
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Descărcare
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Descărcare
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Descărcare
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Descărcare
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Descărcare
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Descărcare
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)Descărcare
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Descărcare
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  18. polski(121.71 KB-DOCX)Descărcare
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  19. português(117.27 KB-DOCX)Descărcare
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Descărcare
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Descărcare
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Descărcare
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
 • Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare

  Limbi disponibile (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Descărcare
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Descărcare
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Descărcare
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Descărcare
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Descărcare
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Descărcare
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Descărcare
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Descărcare
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Descărcare
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Descărcare
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Descărcare
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Descărcare
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Descărcare
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Descărcare
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Descărcare
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)Descărcare
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Descărcare
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  18. polski(117.59 KB-DOCX)Descărcare
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  19. português(117.65 KB-DOCX)Descărcare
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Descărcare
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Descărcare
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Descărcare
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
 • Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat

  Limbi disponibile (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Descărcare
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Descărcare
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Descărcare
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Descărcare
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Descărcare
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Descărcare
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Descărcare
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Descărcare
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Descărcare
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Descărcare
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Descărcare
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Descărcare
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Descărcare
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Descărcare
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Descărcare
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)Descărcare
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Descărcare
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  18. polski(136.97 KB-DOCX)Descărcare
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  19. português(133.47 KB-DOCX)Descărcare
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Descărcare
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Descărcare
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Descărcare
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
 • Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19

  Limbi disponibile (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Descărcare
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Descărcare
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Descărcare
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Descărcare
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Descărcare
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Descărcare
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Descărcare
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Descărcare
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Descărcare
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Descărcare
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Descărcare
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Descărcare
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Descărcare
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Descărcare
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Descărcare
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)Descărcare
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Descărcare
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  18. polski(144.52 KB-DOCX)Descărcare
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  19. português(140.93 KB-DOCX)Descărcare
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Descărcare
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Descărcare
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Descărcare
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
 • Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale

  Limbi disponibile (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Descărcare
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Descărcare
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Descărcare
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Descărcare
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Descărcare
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Descărcare
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Descărcare
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Descărcare
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Descărcare
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Descărcare
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Descărcare
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Descărcare
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Descărcare
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Descărcare
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Descărcare
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)Descărcare
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Descărcare
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  18. polski(175.73 KB-DOCX)Descărcare
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  19. português(172.05 KB-DOCX)Descărcare
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Descărcare
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Descărcare
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Descărcare
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.

Consultați și

Date de contact

Pentru detalii, contactați secretariatul RegHub.
Partajează:
 
Back to top