Starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană 

11 octombrie 2022 

La 11 octombrie 2022, Comitetul Regiunilor va publica Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor. Acesta oferă o imagine de ansamblu a celor mai presante provocări cu care se confruntă regiunile și orașele din întreaga Uniune și contribuie la fundamentarea deciziilor politice ale UE.

 
Cuprins

Înțelegerea Europei din perspectivă locală și regională

Pe baza studiilor inițiale comandate de Comitetul European al Regiunilor, precum și a unor cercetări științifice, a contribuțiilor din partea altor instituții europene și a documentației din surse deschise, acest raport le oferă fapte și date factorilor de decizie și părților interesate relevante. Principalele constatări și recomandări vor fi preluate în discursul anual privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, care va fi susținut de președintele Comitetului European al Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, în cadrul sesiunii plenare din octombrie 2022.

Pornind de la concluziile Conferinței privind viitorul Europei, raportul din acest an se concentrează asupra celor mai presante provocări cu care se confruntă orașele și regiunile UE: consecințele economice și sociale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, efectele de durată ale pandemiei de COVID-19 și redresarea necesară, urgența climatică și tranziția energetică, lupta împotriva inegalităților și viitorul democrației.

Raportul va include și „Barometrul regional și local”, care va prezenta punctele de vedere ale reprezentanților aleși din întreaga Europă care au participat la sondajul desfășurat în parteneriat cu IPSOS.

Ediții anterioare

Partajează :
 
Back to top