Komisja COTER 

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE 

COTER logo
© Mapichai / Adobe stock.com

Oprócz polityki spójności Komisja COTER uważnie śledzi wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie.

Wybierz inną komisję KR-u:
Treść

O Komisji COTER

Komisja COTER skrupulatnie śledzi dokumenty związane z polityką spójności, wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie.

Sekretariat Komisji COTER odpowiada również za prowadzenie oficjalnegounijnego rejestru EUWT i za zarządzanie Platformą EUWTskupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT.

Komisja COTER nadzoruje Europejską Platformę Transgraniczną, która zrzesza podmioty uczestniczące we współpracy transgranicznej w Europie. Jest to forum, na którym zainteresowane strony działające w obszarze transgranicznym mogą spotykać się i omawiać zagadnienia i potrzeby, które są specyficzne dla społeczności przygranicznych. Umożliwia im to współpracę z instytucjami UE za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Regionów.​

Ponadto zajmuje sięocenami oddziaływania terytorialnegoprzeprowadzanymi w KR-ze. Zapewniają one sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków ustawodawczych UE.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD w takich obszarach, jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny, miejski i terytorialny. Głównym celem tej współpracy jest pogłębienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz – ostatecznie – ulepszenie polityki publicznej wspierającej dobrobyt gospodarczy i dobrostan społeczny.

Najnowsze wiadomości

Posiedzenia

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Badania

 • State of play and future challenges of automotive regions

  Data publikacji: 02/02/2024Tematyka:Multi-annual financial framework (MFF), Industrial policy, SME policy, Green Deal, Sustainable mobility, Employment, Road transportAutor:Ivo Hindriks, Mirco Hogetoorn, Maria Rodrigues (Panteia) Roberto Zani, Izabela Kaczmarzyk (Tplan) Damiano Ravera, Karun Gelibolyan (Ramboll)
 • Cohesion Policy and the Single Market: The cost of non-cohesion

  Data publikacji: 29/01/2024Tematyka:Territorial cohesion, Cohesion policy reformAutor:Maria Toptsidou, Kai Böhme, Sofia Aalbu, Bernd Schuh (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Helene Gorny, Roland Gaugitsch (ÖIR) Language review by Tim Wills
 • The delivery system of Cohesion Policy now and in future

  Data publikacji: 22/06/2023Tematyka:Cohesion policy reformAutor:Kai Böhme, Paola Marinović, Sabine Zillmer (Spatial Foresight) Kinga Hat, Bernd Schuh (ÖIR)
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  Data publikacji: 06/03/2023Tematyka:Cohesion policy reformAutor:Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
 • The New Urban Mobility Initiative Can it deliver inclusive local mobility needs and European decarbonisation goals at the same time

  Data publikacji: 18/10/2022Tematyka:Urban mobilityAutor:Aurelie Louguet, Karun Gelibolyan, Damiano Ravera, Maria Rodrigues, Alvaro Gonzalez-Mateo, Roberto Zani
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Data publikacji: 30/05/2022Tematyka:Rural developmentAutor:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • Small urban areas_a foresight assessment to ensure a just transition

  Data publikacji: 08/04/2022Tematyka:Future of Europe, Cohesion policy reform, Territorial cohesionAutor:Kai Böhme, Maria Toptsidou, Erik Gløersen, Clément Corbineau (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Mailin Gaupp-Berghausen, Helene Gorny, Isabella Messinger, Ursula Mollay, Arndt Münch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR). Language reviewed by Tim Wills.
 • Territorial Impact Assessment on Zero Emission Vehicles (December 2021)

  Data publikacji: 25/01/2022Tematyka:Climate change policyAutor:Igor Caldeira (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Cohesion as an Overall Value of the European Union

  Data publikacji: 25/10/2021Tematyka:Cohesion policy reform, Financial instruments for cohesionAutor: Kai Böhme, Maria Toptsidou, Sabine Zillmer & Christian Lüer (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Clarissa Amichetti, Carlo Bettini & Dea Hrelja (T33), Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Mailin Gaupp-Berghausen & Kinga Hat (ÖIR), with inputs by JRC on RHO
 • Guidebook on registering EGTCs

  Data publikacji: 31/05/2021Tematyka:Territorial cohesionAutor:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027

  Data publikacji: 21/04/2021Tematyka:Territorial cohesionAutor:Frank Holstein and Kai Böhme (Spatial Foresight) with support from Arndt Münch, Bernd Schuh (ÖIR), Dea Hrelja, Anda Iacob and Clarissa Amichetti (t33)
 • Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy (study, April 2021)

  Data publikacji: 19/04/2021Tematyka:Territorial cohesionAutor:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Cristian Andronic, Manon Badouix (ÖIR), Sabine Zillmer (S4S), Emanuele Armillotta, Pietro Celotti (t33
 • Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021)

  Data publikacji: 31/03/2021Tematyka:Climate change policy, Renewable energyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat, Conor Gilligan (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  Data publikacji: 26/01/2021Tematyka:Public healthAutor:Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (June 2020)

  Data publikacji: 12/10/2020Tematyka:Public healthAutor:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Chien Hui-Hsiung (ÖIR), Flavio Besana (Spatial Foresight)
 • The challenges for public transport in metropolitan regions

  Data publikacji: 25/06/2020Tematyka:Transport policy, Urban mobilityAutor:Wolfgang Schausberger, Haris Martinos, Tanja Werneck and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)
 • EGTC monitoring report 2018-2019

  Data publikacji: 24/03/2020Tematyka:Cross-border and territorial cooperationAutor:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).
 • State of the art and challenges ahead for Territorial Impact Assessments (study, January 2020)

  Data publikacji: 18/02/2020Tematyka:REFIT and better law-makingAutor:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Frank Holstein, Flavio Besana, Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Dubravka Kruljac and Andreu Ulied (Mrcit)
 • The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas

  Data publikacji: 06/11/2019Tematyka:Urban policyAutor:E. Dallhammer, M. Derszniak-Noirjean, R. Gaugitsch (ÖIR), S. Hans, S. Zillmer (Spatial Foresight), and the case studies by M. Derszniak-Noirjean, M. Gaupp-Berghausen, R. Koscher (ÖIR), S. Hans, C. Lüer (Spatial Foresight).
 • The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and regional level

  Data publikacji: 20/09/2019Tematyka:Rail transportAutor:Jürgen Pucher, Jakob Weiss, Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH)
 • State of play of connected and automated driving and future challenges and opportunities for Europe's Cities and Regions

  Data publikacji: 09/11/2018Tematyka:Urban mobilityAutor:Jürgen Pucher (project leader), Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH).
 • Comparative Analysis of the annexes to the Proposal for a Common Provisions Regulation (COM(2018) 375) and the CPR's annexes currently in force

  Data publikacji: 28/09/2018Tematyka:Financial instruments for cohesionAutor:Bernd Schuh, Daniela Fessl (ÖIR GmbH) and Sanja Brkanovic (RegioGro)
 • Simplification measures in the Cohesion policy proposals for 2021-2027 and impact of the CoR political work

  Data publikacji: 28/09/2018Tematyka:Cohesion policy reformAutor:Kai Böhme, Amparo Montán Montesinos, Giacomo Salvatori, Frank Holstein (Spatial Foresight), in collaboration with Nicola Brignani, Luca Santin, and Giovanni Familiari (t33)
 • EGTC Good Practice Booklet

  Data publikacji: 30/07/2018Tematyka:Cross-border and territorial cooperationAutor:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight), Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Vittoria Gnetti (t33), with additional editing from Tim Wills (t33).
 • Spatial planning and governance within EU policies and legislation and their relevance to the New Urban Agenda

  Data publikacji: 03/05/2018Tematyka:Urban policyAutor:Erich Dallhammer, Roland Gaugitsch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR GmbH) and Kai Böhme (Spatial Foresight GmbH).
 • State of play and future challenges of the European Social Fund in promoting social cohesion in Europe’s cities and regions

  Data publikacji: 10/04/2018Tematyka:European Structural and Investment FundsAutor:François Levarlet and Dea Hrelja (t33 Srl) with the collaboration of Mike Beke, Roland Blomeyer, George Maridis, Elsa Perreau, Margarita Sanz (Blomeyer & Sanz), Caroline Chandler and Stephan Kreutzer (CSES).
 • EGTC monitoring report 2017

  Data publikacji: 21/03/2018Tematyka:Cross-border and territorial cooperationAutor:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Karina Carius de Barros (t33) with additional editing from Tim Wills (t33).
 • New financial rules applicable to the general budget of the European Union – Impact on Local and Regional Authorities

  Data publikacji: 19/09/2017Tematyka:European Structural and Investment FundsAutor:Jorge Núñez Ferrer (CEPS)
 • Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF post 2020

  Data publikacji: 20/06/2017Tematyka:European Structural and Investment FundsAutor:Jorge Núñez Ferrer, David Rinaldi, Arnd Hassel (CEPS), Martin Nesbit, Andrea Illes and Kamila Paquel (IEEP).
 • Entrepreneurship on islands and other peripheral regions

  Data publikacji: 18/04/2017Tematyka:European Structural and Investment Funds, Entrepreneurship, SME policyAutor:Silke Haarich, Sabine Zillmer, Frank Holstein, Amparo Montán, Nathalie Wergles, Maria Toptsidou (Spatial Foresight), Helene Gorny and Sanja Brkanovic (ÖIR) and Pietro Celotti (t33).
 • EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  Data publikacji: 06/04/2017Tematyka:Cross-border and territorial cooperationAutor:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Bernd Schuh, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Pietro Celotti and Paola Le Moglie (t33).
 • Outermost regions of the EU - Towards a renewed strategy (Briefing)

  Data publikacji: 01/03/2017Tematyka:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, Transport policyAutor:EPRS
 • Arctic continental shelf claims - Mapping interests in circumpolar North (Briefing)

  Data publikacji: 01/01/2017Tematyka:Trade policy, Sustainable mobility, Climate change policy, Water transportAutor:EPRS
 • The potential of closing the missing links of small scale infrastructure in Europe’s border regions for growth and employment - Recommendations for the way ahead

  Data publikacji: 19/06/2016Tematyka:Transport policy, Rail transportAutor:Jürgen Pucher (Project Leader), Wolfgang Schausberger and Jakob Weiss (Metis GmbH).
 • The EGTCs investing: implementing EU funds. Which role in the European Fund for Strategic Investments? Which procurement?

  Data publikacji: 01/06/2016Tematyka:International cooperationAutor:Jürgen Pucher (Metis GmbH)
 • EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes

  Data publikacji: 31/05/2016Tematyka:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAutor:Jürgen Pucher (Project Leader) and Nicole Hauder (Metis GmbH).
 • -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary

  Data publikacji: 31/05/2016Tematyka:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAutor:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Nicole Hauder).
  Dostępne języki (22)
  1. English(314,83 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  2. български(422,01 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  3. Čeština(410,44 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  4. dansk(309,94 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  5. Deutsch(368,88 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  6. ελληνικά(423,44 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  7. español(312,73 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  8. eesti(309,34 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  9. suomi(311,24 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  10. français(320,17 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  11. hrvatski(357,89 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  12. magyar(366,5 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  13. italiano(309,87 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  14. lietuvių(410,73 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  15. latviešu(419,95 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  16. Malti(417,83 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  17. Nederlands(313,2 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  18. português(313,42 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  19. română(447,42 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  20. slovenčina(475,83 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  21. slovenščina(362,44 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  22. svenska(311,95 KB - PDF)Pobierz
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  Inne języki nie są dostępne? Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • State aid in cross-border cooperation projects

  Data publikacji: 15/03/2016Tematyka:Cross-border and territorial cooperationAutor:Jürgen Pucher and Christine Hamža (METIS GmbH)
 • The growth potential of an integrated EU Urban Agenda

  Data publikacji: 25/01/2016Tematyka:Urban policyAutor:Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim, Christine Hamža, Jürgen Pucher, Wolfgang Schausberger (METIS GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report II

  Data publikacji: 03/12/2015Tematyka:Cohesion policy reformAutor:Jürgen Pucher (Project Leader), Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim and Angelos Sanopoulos (METIS GmbH).
 • The participation of entities of outside the EU in the European Groupings for Territorial Cooperation

  Data publikacji: 23/09/2015Tematyka:International cooperationAutor:Jürgen Pucher (Metis GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report I

  Data publikacji: 27/07/2015Tematyka:Cohesion policy reformAutor:Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim, Angelos Sanopoulos and Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020

  Data publikacji: 02/07/2015Tematyka:International cooperationAutor:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
 • - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary

  Data publikacji: 02/07/2015Tematyka:International cooperationAutor:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
  Dostępne języki (22)
  1. English(198,18 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  2. български(259,6 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  3. Čeština(241,61 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  4. dansk(195,16 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  5. Deutsch(210,48 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  6. ελληνικά(257,79 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  7. español(191,51 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  8. eesti(190,42 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  9. suomi(188,86 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  10. français(291,1 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  11. hrvatski(192,81 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  12. magyar(245,03 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  13. italiano(62,17 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  14. lietuvių(196,4 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  15. latviešu(295,44 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  16. Malti(205,02 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  17. Nederlands(194,53 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  18. português(193,4 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  19. română(239,14 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  20. slovenčina(197,37 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  21. slovenščina(241,99 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  22. svenska(286,81 KB - PDF)Pobierz
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  Inne języki nie są dostępne? Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Financial instruments in support of territorial development

  Data publikacji: 01/07/2015Tematyka:Financial instruments for cohesionAutor:Centre for European Policy Studies (CEPS) (Jorge Núñez Ferrer and Federico Infelise).
 • Mobility in demographically and geographically challenged regions

  Data publikacji: 04/06/2014Autor:Jürgen Pucher (Metis Gmbh, project leader), Angelika Kronberger and Wolfgang Schausberger
 • Report on the framework on future EU ports policy

  Data publikacji: 01/08/2013Autor:Metis GmbH (Jürgen Pucher (project leader), Holger Eiletz, Sabine Langer, Wolfgang Schausberger and Klaus-Jürgen Uhl)
 • Report on "4th Rail package"

  Data publikacji: 13/07/2013Autor:Metis Gmbh (Jürgen Pucher, Klaus-Jürgen Uhl, Wolfgang Schausberger, Sabine Langer)
 • Challenges for EU cohesion policy - Issues in the forthcoming post-2020 reform (Briefing)

  Tematyka:Cohesion policy reform
 • Moving cycling forward - A coordinated approach to cycling for local and regional authorities in the EU

 • Delivering the Urban Agenda for the EU (Briefing)

  Tematyka:Urban policy
 • EU port cities and port area regeneration (Briefing)

  Tematyka:Water transport

Skład

 • portrait of Emil BOCEmil BOCPrzewodnicząca(-y)
 • portrait of Nathalie SARRABEZOLLESNathalie SARRABEZOLLESPierwsza(-y) wiceprzewodnicząca(-y)
 • portrait of Arianna Maria CENSIArianna Maria CENSIDruga(-i) wiceprzewodnicząca(-y)

​Secretariat

Head of Unit: Rachel Lancry Beaumont​​

Deputy Head of Unit: Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova


Policy Officers​:

 • Florian Achleitn​er, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Jeroen Vandeur, in charge of Multi-Annual Financial Framework/Budget; Just Transition
 • ​​Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Florence Thomé, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation​
 • Xavier Dutrenit, in charge of Cohesion policy, Multi-annual Financial Framework
 • Marina Klavina, in charge of Cohesion Policy, Just Transition
 • Tanya Dimitrova, in charge of Interreg, Urban policy, Territorial agenda


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general administrative and technical support to COTER Commission
 • Cécile Eclache, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission ​

Trainee:

 • ​Carola Valente 

Multimedia

2nd COTER commission meeting

 

Więcej filmów wideo

 • 2nd COTER commission meeting
  2nd COTER commission meeting
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value
 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Liveblog

Kontakt

Udostępnij :
 
Back to top