Stan regionów i miast w Unii Europejskiej 

11 października 2022 r. 

W dniu 11 października 2022 r. Komitet Regionów opublikuje roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast, w którym przedstawi najbardziej palące wyzwania stojące przed miastami i regionami w całej Unii, co pomoże w podejmowaniu decyzji politycznych UE.

 
Treść

Pojmowanie Europy z perspektywy lokalnej i regionalnej

Na podstawie autorskich analiz zleconych przez Europejski Komitet Regionów, a także badań naukowych, uwag innych instytucji europejskich i ogólnie dostępnej dokumentacji – w sprawozdaniu przedstawiono fakty i dane przeznaczone dla decydentów i odpowiednich zainteresowanych stron. Główne ustalenia i zalecenia znajdą się ponownie w dorocznym orędziu o stanie regionów i miast w Unii Europejskiej, które przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro wygłosi na sesji plenarnej w październiku 2022 r.

Tegoroczne sprawozdanie skupia się na najbardziej palących wyzwaniach miast i regionów w UE: na skutkach gospodarczych i społecznych wojny Rosji przeciwko Ukrainie, na trwałym wpływie pandemii COVID-19 i niezbędnej odbudowie, kryzysie klimatycznym i transformacji energetycznej, zwalczaniu nierówności oraz na przyszłości demokracji w oparciu o wnioski płynące z Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W sprawozdaniu znajdzie się również „Barometr regionalny i lokalny UE” przedstawiający poglądy demokratycznie wybranych przedstawicielek i przedstawicieli z całej Europy, z którymi przeprowadzono ankietę we współpracy z IPSOS.

Wcześniejsze wydania

Udostępnij :
 
Back to top