Netwerk van regionale hubs 

Evaluatie van EU-wetgeving vanuit de praktijk 

​​Het CvdR heeft een nieuwe generatie van zijn netwerk van regionale hubs (RegHub) opgezet. De RegHub-leden monitoren de toepassing van de EU-wetgeving in de praktijk en zorgen ervoor dat de stem van honderden regionale en lokale belanghebbenden wordt gehoord wanneer die wetgeving op Europees niveau wordt geëvalueerd.

Het RegHub-netwerk telt momenteel 46 leden, 10 waarnemers en één geassocieerd orgaan. RegHub is ook een vaste subgroep van het Fit for Future-platform (F4F) van de Europese Commissie.

De lijst met hubs

Interactieve kaart

Inhoud

Onze doelen

Lokale en regionale overheden voeren meer dan 70 % van de EU-wetgeving uit en verkeren dan ook in een prima positie om te beoordelen hoe accuraat en doeltreffend die wetgeving is. Alleen als de EU-wetgevers rekening houden met het regionale en lokale perspectief kan de concrete uitvoering van Europese wetten en maatregelen worden verbeterd en kunnen de beoogde doelstellingen worden gehaald.

RegHub wil het volgende bereiken:

 • Bijdragen aan de inspanningen van de EU om de regelgeving te verbeteren door EU-wetgeving te beoordelen vanuit lokaal en regionaal perspectief.
 • Ervoor zorgen dat de lokale en regionale overheden meer worden betrokken bij het opstellen van EU-wetgeving en bij het verbeteren van de uitvoering van die wetgeving.
 • De banden tussen lokale en regionale overheden en EU-instellingen aanhalen door het subnationale perspectief onder de aandacht te brengen en overlegmogelijkheden te scheppen.
 • Voorbeelden van een geslaagde uitvoering van EU-wetgeving in regio’s, steden en gemeenten presenteren en verspreiden.

RegHub streeft deze doelen onder meer na via het Fit for Future-platform (F4F) van de Europese Commissie: in zijn rol als subgroep van het F4F houdt RegHub gerichte raadplegingen, werkt het samen met de rapporteurs van het platform en deelt het verslagen met het platform. Daarnaast werkt RegHub nauw samen met institutionele partners en onderzoeksinstellingen en organiseert het workshops en seminars in het kader van de Europese Week van regio's en steden (EWRC).​

Onze werkwijze

Sinds RegHub betrokken is bij hetFit for Future-platform(F4F) van de Europese Commissie gaat het stapsgewijs te werk:

1. Het levert een bijdrage aan het jaarlijkseFit for Future-werkprogrammadoor de hubs te raadplegen over relevante wetgevingsteksten die door de Europese Commissie doorgelicht moeten worden.

2. Het voert een gerichte raadpleging uit onder belanghebbenden via het RegHub-netwerk en geeft de bevindingen van deze consultaties door aan de rapporteurs van het platform.

3. Het brengt de adviezen van het platform onder de aandacht van de EU-instellingen.

De unieke werkmethode van RegHub — gerichte raadplegingen van belanghebbenden — blijkt een doeltreffend instrument te zijn om unieke en zeer gedetailleerde informatie over de uitvoering van EU-wetgeving te verzamelen.

Daarbij worden vragenlijsten verspreid onder de hubs (contactpunten bij lokale en regionale overheden), die vervolgens contact opnemen met specifieke belanghebbenden die het desbetreffende EU-beleid uitvoeren.

De hubs verzamelen alle feedback, voegen de informatie van de belanghebbenden samen en sturen hun reactie aan het RegHub-secretariaat van het CvdR. Aan de hand van deze input stelt het CvdR vervolgens aanbevelingen op.

RegHub en Fit for Future 2021

In 2021 heeft RegHub zijn leden geraadpleegd over de toepassing van e-aanbesteding en de uitvoering van de Inspire-richtlijn op lokaal en regionaal niveau. Hun antwoorden zijn geanalyseerd en verwerkt in tweeFit for Future-adviezen over deze onderwerpen. Bovendien werden de resultaten van twee eerdere RegHub-raadplegingen (over luchtkwaliteit en grensoverschrijdende gezondheidszorg) ook meegenomen in adviezen van Fit for Future. Alleadviezen die door Fit for Future in 2021zijn goedgekeurd worden op het platform gepubliceerd.

RegHub heeft in 2021 ook een raadpleging in twee fasen gehouden over Regels van de 21e eeuw voor de infrastructuur van de 21e eeuw. De uitkomsten daarvan leveren gegevens op voor een speciaal RegHub-verslag dat aan de voorzitter van het Fit for Future-platform, vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič, zal worden gepresenteerd.

RegHub en Fit for Future 2022

Het Fit for Future-platform(F4F) heeft in het kader van zijnwerkprogramma voor 2022de CvdR-leden Mark Speich (EVP/DE) en Anne Karjalainen (PSE/FI) aangewezen als rapporteurs voor resp. de adviezen over derichtlijn autowrakken en deinteroperabiliteitsstrategie voor overheden. RegHub zal in 2022 twee gerichte raadplegingen over deze onderwerpen houden. De bijbehorende Fit for Future-adviezen zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden goedgekeurd.​

Laatste nieuws

Multimedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Bekijk meer

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Beschikbare talen (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Downloaden
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Downloaden
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Downloaden
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Downloaden
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Downloaden
  6. English(111.55 KB-DOCX)Downloaden
  7. español(119.83 KB-DOCX)Downloaden
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Downloaden
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Downloaden
  10. français(107.89 KB-DOCX)Downloaden
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Downloaden
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Downloaden
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Downloaden
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Downloaden
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Downloaden
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)Downloaden
  17. polski(112 KB-DOCX)Downloaden
  18. português(112.27 KB-DOCX)Downloaden
  19. română(111.47 KB-DOCX)Downloaden
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Downloaden
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Downloaden
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Downloaden
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen

  Beschikbare talen (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Downloaden
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Downloaden
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Downloaden
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Downloaden
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Downloaden
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Downloaden
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Downloaden
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Downloaden
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Downloaden
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Downloaden
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Downloaden
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Downloaden
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Downloaden
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Downloaden
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Downloaden
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)Downloaden
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Downloaden
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Downloaden
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Downloaden
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Downloaden
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Downloaden
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Downloaden
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg

  Beschikbare talen (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Downloaden
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Downloaden
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Downloaden
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Downloaden
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Downloaden
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Downloaden
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Downloaden
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Downloaden
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Downloaden
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Downloaden
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Downloaden
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Downloaden
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Downloaden
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Downloaden
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Downloaden
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)Downloaden
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Downloaden
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Downloaden
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Downloaden
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Downloaden
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Downloaden
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Downloaden
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun

  Beschikbare talen (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Downloaden
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Downloaden
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Downloaden
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Downloaden
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Downloaden
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Downloaden
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Downloaden
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Downloaden
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Downloaden
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Downloaden
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Downloaden
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Downloaden
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Downloaden
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Downloaden
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Downloaden
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)Downloaden
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Downloaden
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Downloaden
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Downloaden
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Downloaden
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Downloaden
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Downloaden
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19

  Beschikbare talen (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Downloaden
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Downloaden
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Downloaden
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Downloaden
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Downloaden
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Downloaden
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Downloaden
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Downloaden
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Downloaden
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Downloaden
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Downloaden
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Downloaden
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Downloaden
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Downloaden
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Downloaden
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)Downloaden
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Downloaden
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Downloaden
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Downloaden
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Downloaden
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Downloaden
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Downloaden
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling

  Beschikbare talen (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Downloaden
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Downloaden
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Downloaden
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Downloaden
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Downloaden
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Downloaden
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Downloaden
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Downloaden
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Downloaden
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Downloaden
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Downloaden
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Downloaden
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Downloaden
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Downloaden
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Downloaden
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)Downloaden
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Downloaden
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Downloaden
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Downloaden
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Downloaden
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Downloaden
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Downloaden
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.

Zie ook

Contact

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het RegHub-secretariaat
Delen:
 
Back to top