Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie 

11 oktober 2022 

Op 11 oktober 2022 zal het Comité van de Regio’s zijn EU-jaarverslag over de staat van de regio’s en steden publiceren, waarin de meest urgente uitdagingen voor regio’s en steden in de hele Unie worden geschetst, als input voor de EU-beleidsvorming.

 
Inhoud

Europa begrijpen vanuit lokaal en regionaal perspectief

In dit verslag, dat gebaseerd is op originele studies in opdracht van het Europees Comité van de Regio’s, academisch onderzoek, bijdragen van andere Europese instellingen en open source-documentatie, worden feiten en gegevens gepresenteerd ten behoeve van beleidsmakers en relevante belanghebbenden. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zullen worden verwerkt in de jaarlijkse toespraak over de Staat van de Regio’s en Steden in de Europese Unie, die de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro, tijdens de zitting van oktober 2022 zal houden.

In het verslag van dit jaar ligt de nadruk op de meest urgente uitdagingen waarmee steden en regio’s in de EU momenteel te maken hebben: de economische en sociale gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, de naweeën van de COVID-19-pandemie en het noodzakelijke herstel, de klimaatnoodtoestand en de energietransitie, de strijd tegen ongelijkheden, en de toekomst van de democratie (voortbouwend op de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa).

Het verslag zal ook de “regionale en lokale barometer” omvatten, met de standpunten van gekozen vertegenwoordigers uit heel Europa, die in samenwerking met Ipsos in kaart zijn gebracht.

Vorige edities

Delen :
 
Back to top