L-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea 

11 ta’ Ottubru 2022 

Fil-11 ta’ Ottubru 2022, il-Kumitat tar-Reġjuni ser jippubblika r-Rapport Annwali tal-UE tiegħu dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet, bħala stampa tal-aktar sfidi urġenti li jiffaċċjaw ir-reġjuni u l-bliet fl-Unjoni, li jgħin biex jiġu infurmati d-deċiżjonijiet ta’ politika tal-UE.

 
Taqsimiet

Nifhmu l-Ewropa mill-perspettiva lokali u reġjonali

Abbażi ta’ studji oriġinali kkummissjonati mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, kif ukoll abbażi ta’ riċerka akkademika, kontributi minn istituzzjonijiet Ewropej oħra u dokumentazzjoni b’sors miftuħ, dan ir-rapport jipprovdi fatti u data għal dawk li jfasslu l-politika u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti. Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin ser jiġu riflessi fid-diskors annwali dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea, li għandu jsir mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2022.

Ir-rapport ta’ din is-sena jiffoka fuq l-aktar sfidi urġenti li qed jiffaċċjaw il-bliet u r-reġjuni tal-UE: il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, l-effetti dejjiema tal-pandemija tal-COVID-19 u l-irkupru meħtieġ, l-emerġenza klimatika u t-tranżizzjoni enerġetika, il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi, u l-futur tad-demokrazija, fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Ir-rapport se jinkludi wkoll il-“Barometru Reġjonali u Lokali” tiegħu, li jippreżenta l-fehmiet tar-rappreżentanti eletti mill-Ewropa kollha mistħarrġa fi sħubija mal-IPSOS.

Edizzjonijiet preċedenti

Ikkondividi :
 
Back to top