Europos Sąjungos regionų ir miestų padėtis 

2022 m. spalio 11 d. 

2022 m. spalio 11 d. Europos regionų komitetas paskelbs ES metinį pranešimą dėl regionų ir miestų padėties, kuriame bus apžvelgtos aktualiausios visos Europos Sąjungos regionų ir miestų problemos. Tai padės pagrįsti ES politikos sprendimus.

 
Turinys

Suprasti Europą iš vietos ir regionų perspektyvos

Šiame pranešime, kuris paremtas Europos regionų komiteto užsakytais autentiškais tyrimais, taip pat moksliniais tiriamaisiais darbais, kitų ES institucijų indėliu ir atvirųjų šaltinių dokumentais, pateikiama faktų ir duomenų politikos formuotojams ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektais. Pagrindinės išvados ir rekomendacijos bus atkartotos metinėje kalboje apie Europos Sąjungos regionų ir miestų padėtį, kurią 2022 m. spalio mėn. plenarinėje sesijoje skaitys Europos regionų komiteto pirmininkas Vasco Alves Cordeiro.

Šių metų pranešime akcentuojamos aktualiausios ES miestų ir regionų problemos: Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominiai ir socialiniai padariniai, ilgalaikis COVID-19 pandemijos poveikis ir būtinas atsigavimas, ekstremalioji klimato padėtis ir energetikos pertvarka, kova su nelygybe ir demokratijos ateitis remiantis Konferencijos dėl Europos ateities išvadomis.

Į pranešimą taip pat bus įtrauktas „Regionų ir vietos barometras“, kuriame pateikiami bendradarbiaujant su IPSOS surengtos išrinktųjų atstovų iš visos Europos apklausos rezultatai.

Ankstesni barometrai

Pasidalyti :
 
Back to top