Mreža regionalnih središta 

Ocjena zakonodavstva EU-a na terenu 

Europski odbor regija (OR) pokrenuo je novu generaciju mreže regionalnih središta (RegHub). Članovi te mreže prate provedbu politika EU-a na terenu i vode računa o tome da se pri njihovu ocjenjivanju na europskoj razini uzima u obzir glas stotina regionalnih i lokaonalnih središlnih dionika.

Mreža RegHub trenutačno broji 46 članova, 10 promatrača i jedno pridruženo tijelo. Osim toga, RegHub je i podskupina platforme Europske komisije „Fit for Future” (Spremni za budućnost).

Popis regionalnih središta

Interaktivna karta

Sadržaj

Naši ciljevi

Lokalne i regionalne vlasti provode više od 70 % zakonodavstva EU-a i stoga upravo one mogu donositi sud o njegovoj preciznosti i djelotvornosti. Bolja provedba europskih zakona i politika i ostvarenje njihovih ciljeva mogući su samo ako zakonodavci EU-a uzmu u obzir regionalnu i lokalnu perspektivu.

Ciljevi mreže RegHub:

 • pridonijeti radu EU-a na boljoj regulativi uključivanjem lokalne i regionalne perspektive u evaluaciju zakonodavstva EU-a;
 • povećati uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u izradu zakonodavstva EU-a i poboljšanje njegove provedbe;
 • ojačati veze između lokalnih i regionalnih vlasti i institucija EU-a promicanjem podnacionalne perspektive i stvaranjem prilika za dijalog;
 • predstavljati i promicati primjere dobre prakse za provedbu zakonodavstva EU-a u regijama, gradovima i općinama.

Uloga podskupine u platformi „Fit for Future“ Europske komisije jedan je od načina na koji mreža RegHub ostvaruje navedene ciljeve, a to uključuje provedbu ciljanih savjetovanja i suradnju s izvjestiteljima platforme, kao i dijeljenje izvješća s platformom. Nadalje, mreža RegHub blisko surađuje s institucijskim partnerima i istraživačkim institutima i organizira radionice i seminare u okviru Europskog tjedna regija i gradova (EWRC).​

Naša metoda

Otkad je mreža RegHub uključena u platformu „Fit for Future” Europske komisije, njezin rad obuhvaća sljedeće faze:

1. doprinos godišnjem programu rada platforme „Fit for Future” savjetovanjem s regionalnim središtima o relevantnim zakonodavnim tekstovima koje treba revidirati Europska komisija;

2. provedba ciljanih savjetovanja s dionicima putem mreže RegHub i podastiranje rezultata tih savjetovanja izvjestiteljima platforme;

3. promicanje mišljenja platforme u institucijama EU-a.

Jedinstvena metoda rada mreže RegHub, to jest ciljana savjetovanja s dionicima pokazala su se djelotvornim alatom za prikupljanje jedinstvenih i detaljnih informacija o provedbi zakonodavstva EU-a.

Taj proces u prvoj fazi uključuje slanje upitnika regionalnim središtima (kontaktnim točkama u lokalnim i regionalnim upravama), koji se u sljedećoj fazi javljaju ciljanim dionicima koji provode politiku EU-a na koju se odnosi savjetovanje.

Nakon prikupljanja svih povratnih informacija, regionalna središta objedinjuju informacije dobivene od dionika i šalju svoj odgovor tajništvu mreže RegHub u OR-u. OR zatim sastavlja preporuke na temelju tog doprinosa.

Mreža RegHub i platforma „Fit for Future“ 2021.

U 2021. godini mreža RegHub upitala je svoje članove o provedbi e-nabave i Direktive INSPIRE na lokalnoj i regionalnoj razini. Odgovori su analizirani i uključeni u dva mišljenja platforme „Fit for Future” o tim temama. Nadalje, rezultati dvaju prethodnih savjetovanja mreže RegHub (o kvaliteti zraka i prekograničnoj zdravstvenoj skrbi) također su preuzeti u mišljenjima platforme „Fit for Future“. Sva mišljenja koja je 2021. usvojila platforma „Fit for Future“ objavljena su na internetskim stranicama platforme.

Iste je godine mreža RegHub provela i savjetovanje u dvije faze o Pravilima 21. stoljeća za infrastrukturu 21. stoljeća. Rezultati služe za sastavljanje posebnog izvješća mreže RegHub koje će biti predstavljeno predsjedniku platforme „Fit for Future”, potpredsjedniku Komisije Marošu Šefčoviču.

Mreža RegHub i platforma „Fit for Future“ 2022.

Za svoj program rada za 2022. godinuplatforma „Fit for Future“ imenovala je članove OR-a Marka Speicha (EPP/DE) i Anne Karjalainen (PES/FI) izvjestiteljima za mišljenja o Direktivi o otpadnim vozilima (Mark Speich) i o Strategiji za interoperabilnost vlada (Anne Karjalainen). RegHub će 2022. provesti dva ciljana savjetovanja o tim temama. Očekuje se da će se odgovarajuća mišljenja platforme „Fit for Future“ usvojiti u četvrtom tromjesečju 2022.

Najnovije vijesti

Multimedijski sadržaj

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Pogledajte više

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Dostupni jezici (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Preuzimanje
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Preuzimanje
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Preuzimanje
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Preuzimanje
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Preuzimanje
  6. English(111.55 KB-DOCX)Preuzimanje
  7. español(119.83 KB-DOCX)Preuzimanje
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Preuzimanje
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Preuzimanje
  10. français(107.89 KB-DOCX)Preuzimanje
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Preuzimanje
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Preuzimanje
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Preuzimanje
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Preuzimanje
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Preuzimanje
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Preuzimanje
  17. polski(112 KB-DOCX)Preuzimanje
  18. português(112.27 KB-DOCX)Preuzimanje
  19. română(111.47 KB-DOCX)Preuzimanje
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Preuzimanje
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Preuzimanje
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Preuzimanje
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka

  Dostupni jezici (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Preuzimanje
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Preuzimanje
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Preuzimanje
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Preuzimanje
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Preuzimanje
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Preuzimanje
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Preuzimanje
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Preuzimanje
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Preuzimanje
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Preuzimanje
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Preuzimanje
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Preuzimanje
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Preuzimanje
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Preuzimanje
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Preuzimanje
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi

  Dostupni jezici (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Preuzimanje
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Preuzimanje
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Preuzimanje
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Preuzimanje
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Preuzimanje
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Preuzimanje
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Preuzimanje
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Preuzimanje
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Preuzimanje
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Preuzimanje
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Preuzimanje
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Preuzimanje
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Preuzimanje
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Preuzimanje
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Preuzimanje
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama

  Dostupni jezici (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Preuzimanje
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Preuzimanje
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Preuzimanje
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Preuzimanje
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Preuzimanje
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Preuzimanje
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Preuzimanje
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Preuzimanje
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Preuzimanje
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Preuzimanje
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Preuzimanje
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Preuzimanje
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Preuzimanje
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19

  Dostupni jezici (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Preuzimanje
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Preuzimanje
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Preuzimanje
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Preuzimanje
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Preuzimanje
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Preuzimanje
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Preuzimanje
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Preuzimanje
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Preuzimanje
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Preuzimanje
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Preuzimanje
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Preuzimanje
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Preuzimanje
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Preuzimanje
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Preuzimanje
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Preuzimanje
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Preuzimanje
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Preuzimanje
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Preuzimanje
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Preuzimanje
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Preuzimanje
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj

  Dostupni jezici (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Preuzimanje
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Preuzimanje
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Preuzimanje
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Preuzimanje
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Preuzimanje
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Preuzimanje
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Preuzimanje
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Preuzimanje
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Preuzimanje
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Preuzimanje
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Preuzimanje
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Preuzimanje
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Preuzimanje
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Preuzimanje
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Preuzimanje
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Preuzimanje
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Preuzimanje
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Preuzimanje
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Preuzimanje
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.

Također pogledajte

Kontakt

Za sva dodatna pitanja obratite se tajništvu mreže RegHub
Podijeli:
 
Back to top