Alueiden ja kuntien tila Euroopan unionissa 

11. lokakuuta 2022 

Euroopan alueiden komitea julkaisee 11. lokakuuta alueiden ja kuntien tilaa EU:ssa käsittelevän vuosiraporttinsa, joka tarjoaa tilannekuvan kaikkein kiireellisimmistä haasteista, joita alueilla ja kunnilla on eri puolilla unionia, ja antaa tietoa EU:n poliittisten päätösten tueksi.

 
Sisältö

Eurooppa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta

Raportti perustuu Euroopan alueiden komitean teettämiin omiin tutkimuksiin, akateemiseen tutkimukseen sekä muilta EU:n toimielimiltä ja avoimista lähteistä saatuihin tietoihin, ja se tarjoaa faktaa ja tietoa poliittisille päättäjille ja asiaankuuluville sidosryhmille. Raportin tärkeimmät havainnot ja suositukset tuodaan esiin alueiden ja kuntien tilaa Euroopan unionissa käsittelevässä vuotuisessa puheessa, jonka Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro pitää lokakuun 2022 täysistunnossa.

Tämän vuoden raportissa keskitytään EU:n alueiden ja kuntien nykyisiin polttavimpiin haasteisiin: Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin, covid-19-pandemian pitkäaikaisiin vaikutuksiin ja välttämättömään elpymiseen, ilmastohätätilaan ja energiasiirtymään, eriarvoisuuden torjumiseen ja demokratian tulevaisuuteen Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien pohjalta.

Raporttiin sisältyy myös alue- ja kuntabarometri. Siinä esitellään eri puolilta Eurooppaa olevien vaaleilla valittujen edustajien näkemyksiä, jotka on kerätty yhteistyössä IPSOS-tutkimuslaitoksen kanssa toteutetussa kyselytutkimuksessa.

Aiemmat barometrit

Jaa :
 
Back to top