Linnade ja piirkondade olukord Euroopa Liidus 

11. oktoober 2022 

11. oktoobril 2022 avaldab Euroopa Regioonide Komitee ELi aastaaruande piirkondade ja linnade olukorra kohta, mis annab ülevaate kõige pakilisematest probleemidest, millega piirkonnad ja linnad kogu liidus silmitsi seisavad, ning teavet ELi poliitiliste otsuste tegemiseks.

 
Sisu

Kohalik ja piirkondlik arusaam Euroopast

Tuginedes nii Euroopa Regioonide Komitee tellitud algupärastele uuringutele kui ka akadeemilistele uuringutele, teiste ELi institutsioonide panusele ja avalikest allikatest pärit dokumentidele, esitatakse selles aruandes fakte ja andmeid poliitikakujundajatele ja asjaomastele sidusrühmadele. Peamised järeldused ja soovitused kajastuvad Euroopa linnade ja piirkondade olukorda käsitlevas iga-aastases kõnes, mille esitab Euroopa Regioonide Komitee president Vasco Alves Cordeiro täiskogu istungjärgul 2022. aasta oktoobris.

Selle aasta aruandes keskendutakse kõige pakilisematele probleemidele, millega ELi linnad ja piirkonnad silmitsi seisavad: Venemaa Ukraina-vastase sõja majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, COVID-19 pandeemia püsiv mõju ja vajalik taastumine sellest, kliimakriis ja energiasüsteemi ümberkujundamine, võitlus ebavõrdsuse vastu ning demokraatia tulevik Euroopa tuleviku konverentsi järelduste põhjal.

Aruanne sisaldab ka komitee kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit, mis tutvustab kogu Euroopast valitud esindajate seisukohti, mida uuritakse koostöös IPSOSiga.

Eelmised väljaanded

Jaga :
 
Back to top