NAT 

Επιτροπή «Φυσικοί πόροι» 

NAT logo
© Pand P Studio / Shutterstock.com

​Η επιτροπή ΝΑΤ συγκεντρώνει πάνω από 100 δημάρχους, συμβούλους και περιφερειάρχες και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την υγεία, τη γεωργία, την αλιεία, την πολιτική προστασία, την προστασία των καταναλωτών και τον τουρισμό.

Το Αγροτικό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η δημόσια υγεία αποτελούν τα κύρια θέματα πολιτικής της τρέχουσας θητείας.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ:
Περιεχόμενα

Σχετικά 

Για την τρέχουσα θητεία έχουν προσδιοριστεί δύο κύριοι τομείς πολιτικής, που εντάσσονται στην πολιτική προτεραιότητα «Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων» της ΕτΠ.

1. Αγροτικό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Η ΕτΠ ζητά εδώ και πολύ καιρό να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών, από μια σωστή πολιτική της ΕΕ. Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών ως τόπων διαβίωσης και εργασίας, είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η μείωση του πληθυσμού, να συνδεθούν οι αγροτικές περιοχές με τους κύριους διαδρόμους μεταφορών της ΕΕ και να διασφαλιστεί καθολική ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να τονωθεί η ανάκαμψή τους με τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Το μακρόπνοο όραμα της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές από τον Ιούνιο του 2021 παρέχει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η επιτροπή ΝΑΤ θα ενσωματώσει επίσης την πτυχή της αγροτικής θωράκισης σε φακέλους που εμπίπτουν στις δικές της αρμοδιότητες.

Η γεωργία αποτελεί κύρια πολιτική που θα συμβάλει στην υλοποίηση του θεματολογίου. Η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ συνιστά σημαντική προστιθέμενη αξία της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματά της στις παγκόσμιες αγορές· Τα συστήματα ποιότητας που προωθούνται συλλογικά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτισμικής, γεωργικής και γαστρονομικής παράδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συγκεκριμένα συστήματα ποιότητας υπάγονται σε μια συλλογική κληρονομιά που είναι σημαντικό να προστατευθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Η επιτροπή NAT παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο.

Η επιτροπή ΝΑΤ εργάζεται για μια ανθεκτική και βιώσιμη γεωργία για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και την ενίσχυση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με τρόφιμα, ιδίως σε περιόδους κρίσης και έλλειψης προμηθειών.

2. Ευρωπαϊκή Έ​​νωση Υγείας

Παρά τα επιτεύγματα των δήμων και των περιφερειών στην καταπολέμηση της πανδημίας, ο ρόλος τους στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στον τομέα της υγείας δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Εκστρατείες εμβολιασμού, προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου, ετοιμότητα και αντίδραση, ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την υγεία. Αυτοί είναι ορισμένοι μόνο βασικοί τομείς στους οποίους η περιφερειακή πολιτική και πρακτική κάνουν τη διαφορά. Η υποστήριξη για έναν πιο ορατό ρόλο των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και στους πυλώνες της αποτελεί τον κύριο στόχο των εργασιών της επιτροπής ΝΑΤ.

Η επιτροπή NAT διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη συμβολή της ΕτΠ στην πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Σε στενή συνεργασία με τις πλατφόρμες RegHub και Fit4Future, η επιτροπή ΝΑΤ εργάζεται επίσης σε ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας στην υγειονομική περίθαλψη, που αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητη προτεραιότητα, ιδίως σε περιόδους κρίσης και υγειονομικής/ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές.

Η επιτροπή «Φυσικοί πόροι» (ΝΑΤ) καλύπτει τις ακόλουθες πολιτικές:

1.αγροτική ανάπτυξη

2.δημόσια υγεία

3.γεωργική πολιτική και τρόφιμα

4.δασοκομία

5.πολιτική προστασία

6.τουρισμός

7.προστασία των καταναλωτών

8.θαλάσσια πολιτική – γαλάζια οικονομία και αλιεία

Τελευταίες ειδήσεις

Συνεδριάσεις

Επόμενες συνεδριάσεις

Προηγούμενες συνεδριάσεις

Γνωμοδοτήσεις

Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδοτήσεις υπό συζήτηση

Μελέτες

 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα:AgricultureΣυντάκτης:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Ημερομηνία έκδοσης: 20/10/2022Θέμα:Food productionΣυντάκτης:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Ημερομηνία έκδοσης: 30/05/2022Θέμα:Rural developmentΣυντάκτης:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Ημερομηνία έκδοσης: 27/04/2022Θέμα:Agriculture, CultureΣυντάκτης:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Ημερομηνία έκδοσης: 25/08/2021Θέμα:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Ημερομηνία έκδοσης: 08/02/2021Θέμα:Agriculture, Rural developmentΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Ημερομηνία έκδοσης: 13/01/2021Θέμα:Public healthΣυντάκτης:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Ημερομηνία έκδοσης: 07/10/2020Θέμα:Public healthΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/10/2020Θέμα:Public healthΣυντάκτης:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Ημερομηνία έκδοσης: 18/09/2020Θέμα:Agriculture, Food productionΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 20/09/2019Θέμα:Agriculture, Development cooperationΣυντάκτης:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Ημερομηνία έκδοσης: 21/12/2018Θέμα:Consumer policyΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 27/07/2018Θέμα:Environment policy, ForestryΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Ημερομηνία έκδοσης: 19/04/2018Θέμα:Food production, Sustainable development, Public procurementΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/02/2018Θέμα:Food production, Rural development, AgricultureΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Ημερομηνία έκδοσης: 12/11/2017Θέμα:Public healthΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Ημερομηνία έκδοσης: 01/01/2017Θέμα:Climate change policy, Future of EuropeΣυντάκτης:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Ημερομηνία έκδοσης: 29/11/2016Θέμα:Rural developmentΣυντάκτης:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/10/2016Θέμα:Disaster preventionΣυντάκτης:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/09/2016Θέμα:Fisheries and maritime affairsΣυντάκτης:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Ημερομηνία έκδοσης: 22/05/2016Θέμα:Food production, AgricultureΣυντάκτης:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Ημερομηνία έκδοσης: 22/05/2016Θέμα:Food production, AgricultureΣυντάκτης:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Ημερομηνία έκδοσης: 05/06/2014Συντάκτης:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 31/12/2011Συντάκτης:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Σύνθεση

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESΠρόεδρος@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇΑ΄ Αντιπρόεδρος
 • portrait of Willy BORSUSWilly BORSUSΒ΄ Αντιπρόεδρος

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI ​

Deputy head of unit: Dorota T​omalak, also in charge of Health policies and tourism (Team B)

Central Assistant to the Unit: Susanna Sjöström, in charge of meetings' organization

 

Administrators:

 • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy (Team A)
 • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)
 • Klaus Boele, in charge of Rural Agenda (Team A)
 • Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

Assistants:

 • Livideanu Simona Elena, support to Team A
 • Luca Venosta,  support to Team B
 • Michele Bandiera​ (Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work and communication​

Πολυμέσα

EU organic awards: apply now!

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top