Δίκτυο περιφερειακών κόμβων  

Banner

Φέτος εγκαινιάσαμε το RegHub 2.0

Στις 3 Μαρτίου 2021, η ΕτΠ εγκαινίασε τη νέα γενιά του δικτύου Περιφερειακών Κόμβων της (RegHub). Τα μέλη του παρακολουθούν την επιτόπια εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και εξασφαλίζουν τη συνεκτίμηση των απόψεων εκατοντάδων περιφερειακών και τοπικών φορέων κατά την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το δίκτυο RegHub περιλαμβάνει σήμερα 46 μέλη, 10 παρατηρητές και 1 συνδεδεμένο οργανισμό. Το RegHub αποτελεί επίσης επίσημη υποομάδα της πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κατάλογος των κόμβων βρίσκεται εδώ.

...και ζητήσαμε τη γνώμη των μελών μας για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, την οδηγία INSPIRE και τις τοπικές υποδομές

Το 2021, το δίκτυο RegHub ζήτησε τη γνώμη των μελών του για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και της οδηγίας INSPIRE σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι απαντήσεις αναλύθηκαν και τροφοδότησαν δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις Fit For Future.

Επίσης το 2021, το δίκτυο RegHub πραγματοποίησε διαβούλευση δύο σταδίων με θέμα Κανόνες του 21ου αιώνα για υποδομές του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα θα παρέχουν στοιχεία για ειδική έκθεση του RegHub που θα παρουσιαστεί στη σύνοδο ολομέλειας της πλατφόρμας Fit For Future τον Ιανουάριο του 2022.

Ποιοι είναι οι κόμβοι;

Ο διαδραστικός μας χάρτης σας επιτρέπει να δείτε με μια ματιά όλους τους κόμβους που συμμετέχουν στο RegHub 2.0.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Σχετικές πληροφορίες
Σύνδεσμοι