Η κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

11 Οκτωβρίου 2022 

Στις 11 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση και την κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ, μια εικόνα των πλέον επειγόντων ζητημάτων που απασχολούν τους δήμους και τις περιφέρειες ανά την ΕΕ, και η οποία συμβάλλει στην τεκμηρίωση των ενωσιακών πολιτικών αποφάσεων.

 
Περιεχόμενα

Η κατανόηση της Ευρώπης από την τοπική και περιφερειακή προοπτική

Με βάση τις πρωτότυπες μελέτες που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και την πανεπιστημιακή έρευνα, συμβολές από άλλα όργανα της ΕΕ και ελεύθερα προσπελάσιμη τεκμηρίωση, η παρούσα έκθεση παρέχει στοιχεία και δεδομένα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Τα βασικά πορίσματα και συστάσεις θα αντικατοπτρίζονται στην ετήσια Ομιλία για την κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Vasco Alves Cordeiro στη σύνοδο ολομέλειας του οργάνου τον Οκτώβριο του 2022.

Η φετινή έκθεση επικεντρώνεται στα πιο επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ, δηλαδή τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και την αναγκαία ανάκαμψη, την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την ενεργειακή μετάβαση, την καταπολέμηση των ανισοτήτων καθώς και το μέλλον της δημοκρατίας με βάση τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης το «Περιφερειακό και Τοπικό βαρόμετρο», στο οποίο θα παρουσιάζονται οι απόψεις των εκλεγμένων εκπροσώπων από ολόκληρη την Ευρώπη που συμμετείχαν στην έρευνα σε συνεργασία με την IPSOS.

Προηγούμενες εκδόσεις

Κοινοποίηση :
 
Back to top