Προβληματισμοί για την Ευρώπη  
 
 
 ​

Πείτε τη γνώμη σας για το μέλλον της Ευρώπης: ανακαλύψτε την εκστρατεία «Προβληματισμός για την Ευρώπη»

Ο «Προβληματισμός για την Ευρώπη» αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και βήμα για τη συμμετοχή των πολιτών στις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Μέσω ειδικής διαδικτυακής έρευνας και πάνω από 210 τοπικών συζητήσεων σε όλη την ΕΕ, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, η ΕτΠ παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η ΕΕ την επόμενη δεκαετία.

 
 

 
 

​Οι συλλεχθείσες απαντήσεις τροφοδότησαν τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Προβληματισμός για την Ευρώπη: η φωνή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, πριν από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2019.

Τον Απρίλιο του 2018 εκδόθηκε η πρώτη έκθεση για την εκστρατεία, όπου συνοψίζονται οι απαντήσεις των πολιτών μέσω των τοπικών συζητήσεων και της διαδικτυακής έρευνας. Η τελική έκθεση της εκστρατείας δημοσιεύθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2018.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2018, η πρωτοβουλία «Προβληματισμός για την Ευρώπη» συνέχισε να υποστηρίζει τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία των μελών της ΕτΠ, των περιφερειών, των δήμων, των εθνικών και των περιφερειακών ενώσεών τους, καθώς και σε συνεργασία με άλλα όργανα της ΕΕ. Πολιτικές συζητήσεις σε αυτό το πλαίσιο δρομολογήθηκαν επίσης από περιφερειακά ή τοπικά συμβούλια.

Συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία #eulocal για να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανταλλαγές των ιδεών και των προτάσεών σας, επικοινωνήστε μαζί μας!


Share:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu