Stav regionů a měst v Evropské unii 

11. října 2022 

Výbor regionů zveřejní 11. října 2022 svou Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst, která bude obsahovat aktuální přehled nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají regiony a města v celé Unii, a má posloužit jako podklad pro politická rozhodnutí EU.

 
Obsah

Vnímání Evropy z místního a regionálního pohledu

Tato zpráva bude vycházet z původních studií, které nechal Evropský výbor regionů vypracovat, a také z akademického výzkumu, příspěvků dalších evropských orgánů a institucí a volně dostupných dokumentů a poskytne tvůrcům politik a příslušným zainteresovaným stranám potřebná fakta a údaje. Nejdůležitější závěry a doporučení pak zazní ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který pronese předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro na plenárním zasedání v říjnu 2022.

Letošní zpráva bude zaměřena na nejnaléhavější výzvy, kterým města a regiony v EU čelí, tj. hospodářské a sociální důsledky války Ruska proti Ukrajině, přetrvávající dopady pandemie COVID-19 a nezbytné oživení, klimatickou krizi, transformaci energetiky, boj proti nerovnosti a budoucnost demokracie s ohledem na výsledky Konference o budoucnosti Evropy.

Zpráva bude rovněž zahrnovat „regionální a místní barometr“, což je průzkum realizovaný v partnerské spolupráci s agenturou IPSOS, jehož účelem je shromáždit názory zvolených zástupců z celé Evropy.

Předchozí vydání

Sdílet :
 
Back to top