COTER 

Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС 

COTER logo
© Mapichai / Adobe stock.com

Освен политиката на сближаване комисия COTER следи отблизо многогодишната финансова рамка и бюджета на ЕС, както и транспортната политика, териториалното развитие, трансграничното сътрудничество, териториалното планиране и градските въпроси.

Изберете друга комисия на КР:
Съдържание

Информация

Комисия COTER следи отблизо досиетата, свързани с политиката на сближаване, многогодишната финансова рамка и бюджета на ЕС, както и транспортната политика, териториалното развитие, трансграничното сътрудничество, териториалното планиране и градските въпроси.

Секретариатът на комисия COTER отговаря и за официалния регистър на ЕС за ЕГТС и за управлението на платформата на ЕГТС, която обединява политическите и техническите представители на всички съществуващи ЕГТС, както и ЕГТС в процес на изграждане

Комисия COTER наблюдава Европейската трансгранична платформа, която обединява участници в трансграничното сътрудничество в Европа. Платформата позволява на трансграничните заинтересовани страни да се срещат и обсъждат уникалните обстоятелства и нужди на граничните общности и да изразяват мнения пред институциите на ЕС посредством Европейския комитет на регионите.​

Освен това комисия COTER отговаря заоценките на териториалното въздействие (ОТВ) на КР. Оценките на териториалното въздействие предоставят на докладчиците на КР анализ на потенциалното териториално въздействие на законодателните предложения на ЕС.

Съвместните дейности на КР и ОИСР — в области като качеството на публичните инвестиции, децентрализацията или развитието на регионите, градовете и селските райони — също се управляват от комисия COTER. Основната цел на това сътрудничеството е да се укрепи политическият диалог между ОИСР и местните и регионалните органи на самоуправление в ЕС и в крайна сметка да се подобрят публичните политики, които повишават икономическото и социалното благополучие на хората.

Последни новини

Заседания

Минали събития

Становища

Приети становища

Становища в процес на обсъждане

Проучвания

 • State of play and future challenges of automotive regions

  дата на публикуване: 02/02/2024Тема:Multi-annual financial framework (MFF), Industrial policy, SME policy, Green Deal, Sustainable mobility, Employment, Road transportAвтор:Ivo Hindriks, Mirco Hogetoorn, Maria Rodrigues (Panteia) Roberto Zani, Izabela Kaczmarzyk (Tplan) Damiano Ravera, Karun Gelibolyan (Ramboll)

 • Cohesion Policy and the Single Market: The cost of non-cohesion

  дата на публикуване: 29/01/2024Тема:Territorial cohesion, Cohesion policy reformAвтор:Maria Toptsidou, Kai Böhme, Sofia Aalbu, Bernd Schuh (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Helene Gorny, Roland Gaugitsch (ÖIR) Language review by Tim Wills
 • The delivery system of Cohesion Policy now and in future

  дата на публикуване: 22/06/2023Тема:Cohesion policy reformAвтор:Kai Böhme, Paola Marinović, Sabine Zillmer (Spatial Foresight) Kinga Hat, Bernd Schuh (ÖIR)
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  дата на публикуване: 06/03/2023Тема:Cohesion policy reformAвтор:Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
 • The New Urban Mobility Initiative Can it deliver inclusive local mobility needs and European decarbonisation goals at the same time

  дата на публикуване: 18/10/2022Тема:Urban mobilityAвтор:Aurelie Louguet, Karun Gelibolyan, Damiano Ravera, Maria Rodrigues, Alvaro Gonzalez-Mateo, Roberto Zani
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  дата на публикуване: 30/05/2022Тема:Rural developmentAвтор:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • Small urban areas_a foresight assessment to ensure a just transition

  дата на публикуване: 08/04/2022Тема:Future of Europe, Cohesion policy reform, Territorial cohesionAвтор:Kai Böhme, Maria Toptsidou, Erik Gløersen, Clément Corbineau (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Mailin Gaupp-Berghausen, Helene Gorny, Isabella Messinger, Ursula Mollay, Arndt Münch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR). Language reviewed by Tim Wills.
 • Territorial Impact Assessment on Zero Emission Vehicles (December 2021)

  дата на публикуване: 25/01/2022Тема:Climate change policyAвтор:Igor Caldeira (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Cohesion as an Overall Value of the European Union

  дата на публикуване: 25/10/2021Тема:Cohesion policy reform, Financial instruments for cohesionAвтор: Kai Böhme, Maria Toptsidou, Sabine Zillmer & Christian Lüer (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Clarissa Amichetti, Carlo Bettini & Dea Hrelja (T33), Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Mailin Gaupp-Berghausen & Kinga Hat (ÖIR), with inputs by JRC on RHO
 • Guidebook on registering EGTCs

  дата на публикуване: 31/05/2021Тема:Territorial cohesionAвтор:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027

  дата на публикуване: 21/04/2021Тема:Territorial cohesionAвтор:Frank Holstein and Kai Böhme (Spatial Foresight) with support from Arndt Münch, Bernd Schuh (ÖIR), Dea Hrelja, Anda Iacob and Clarissa Amichetti (t33)
 • Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy (study, April 2021)

  дата на публикуване: 19/04/2021Тема:Territorial cohesionAвтор:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Cristian Andronic, Manon Badouix (ÖIR), Sabine Zillmer (S4S), Emanuele Armillotta, Pietro Celotti (t33
 • Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021)

  дата на публикуване: 31/03/2021Тема:Climate change policy, Renewable energyAвтор:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat, Conor Gilligan (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  дата на публикуване: 26/01/2021Тема:Public healthAвтор:Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (June 2020)

  дата на публикуване: 12/10/2020Тема:Public healthAвтор:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Chien Hui-Hsiung (ÖIR), Flavio Besana (Spatial Foresight)
 • The challenges for public transport in metropolitan regions

  дата на публикуване: 25/06/2020Тема:Transport policy, Urban mobilityAвтор:Wolfgang Schausberger, Haris Martinos, Tanja Werneck and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)
 • EGTC monitoring report 2018-2019

  дата на публикуване: 24/03/2020Тема:Cross-border and territorial cooperationAвтор:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).
 • State of the art and challenges ahead for Territorial Impact Assessments (study, January 2020)

  дата на публикуване: 18/02/2020Тема:REFIT and better law-makingAвтор:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Frank Holstein, Flavio Besana, Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Dubravka Kruljac and Andreu Ulied (Mrcit)
 • The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas

  дата на публикуване: 06/11/2019Тема:Urban policyAвтор:E. Dallhammer, M. Derszniak-Noirjean, R. Gaugitsch (ÖIR), S. Hans, S. Zillmer (Spatial Foresight), and the case studies by M. Derszniak-Noirjean, M. Gaupp-Berghausen, R. Koscher (ÖIR), S. Hans, C. Lüer (Spatial Foresight).
 • The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and regional level

  дата на публикуване: 20/09/2019Тема:Rail transportAвтор:Jürgen Pucher, Jakob Weiss, Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH)
 • State of play of connected and automated driving and future challenges and opportunities for Europe's Cities and Regions

  дата на публикуване: 09/11/2018Тема:Urban mobilityAвтор:Jürgen Pucher (project leader), Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH).
 • Comparative Analysis of the annexes to the Proposal for a Common Provisions Regulation (COM(2018) 375) and the CPR's annexes currently in force

  дата на публикуване: 28/09/2018Тема:Financial instruments for cohesionAвтор:Bernd Schuh, Daniela Fessl (ÖIR GmbH) and Sanja Brkanovic (RegioGro)
 • Simplification measures in the Cohesion policy proposals for 2021-2027 and impact of the CoR political work

  дата на публикуване: 28/09/2018Тема:Cohesion policy reformAвтор:Kai Böhme, Amparo Montán Montesinos, Giacomo Salvatori, Frank Holstein (Spatial Foresight), in collaboration with Nicola Brignani, Luca Santin, and Giovanni Familiari (t33)
 • EGTC Good Practice Booklet

  дата на публикуване: 30/07/2018Тема:Cross-border and territorial cooperationAвтор:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight), Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Vittoria Gnetti (t33), with additional editing from Tim Wills (t33).
 • Spatial planning and governance within EU policies and legislation and their relevance to the New Urban Agenda

  дата на публикуване: 03/05/2018Тема:Urban policyAвтор:Erich Dallhammer, Roland Gaugitsch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR GmbH) and Kai Böhme (Spatial Foresight GmbH).
 • State of play and future challenges of the European Social Fund in promoting social cohesion in Europe’s cities and regions

  дата на публикуване: 10/04/2018Тема:European Structural and Investment FundsAвтор:François Levarlet and Dea Hrelja (t33 Srl) with the collaboration of Mike Beke, Roland Blomeyer, George Maridis, Elsa Perreau, Margarita Sanz (Blomeyer & Sanz), Caroline Chandler and Stephan Kreutzer (CSES).
 • EGTC monitoring report 2017

  дата на публикуване: 21/03/2018Тема:Cross-border and territorial cooperationAвтор:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Karina Carius de Barros (t33) with additional editing from Tim Wills (t33).
 • New financial rules applicable to the general budget of the European Union – Impact on Local and Regional Authorities

  дата на публикуване: 19/09/2017Тема:European Structural and Investment FundsAвтор:Jorge Núñez Ferrer (CEPS)
 • Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF post 2020

  дата на публикуване: 20/06/2017Тема:European Structural and Investment FundsAвтор:Jorge Núñez Ferrer, David Rinaldi, Arnd Hassel (CEPS), Martin Nesbit, Andrea Illes and Kamila Paquel (IEEP).
 • Entrepreneurship on islands and other peripheral regions

  дата на публикуване: 18/04/2017Тема:European Structural and Investment Funds, Entrepreneurship, SME policyAвтор:Silke Haarich, Sabine Zillmer, Frank Holstein, Amparo Montán, Nathalie Wergles, Maria Toptsidou (Spatial Foresight), Helene Gorny and Sanja Brkanovic (ÖIR) and Pietro Celotti (t33).
 • EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  дата на публикуване: 06/04/2017Тема:Cross-border and territorial cooperationAвтор:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Bernd Schuh, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Pietro Celotti and Paola Le Moglie (t33).
 • Outermost regions of the EU - Towards a renewed strategy (Briefing)

  дата на публикуване: 01/03/2017Тема:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, Transport policyAвтор:EPRS
 • Arctic continental shelf claims - Mapping interests in circumpolar North (Briefing)

  дата на публикуване: 01/01/2017Тема:Trade policy, Sustainable mobility, Climate change policy, Water transportAвтор:EPRS
 • The potential of closing the missing links of small scale infrastructure in Europe’s border regions for growth and employment - Recommendations for the way ahead

  дата на публикуване: 19/06/2016Тема:Transport policy, Rail transportAвтор:Jürgen Pucher (Project Leader), Wolfgang Schausberger and Jakob Weiss (Metis GmbH).
 • The EGTCs investing: implementing EU funds. Which role in the European Fund for Strategic Investments? Which procurement?

  дата на публикуване: 01/06/2016Тема:International cooperationAвтор:Jürgen Pucher (Metis GmbH)
 • EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes

  дата на публикуване: 31/05/2016Тема:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAвтор:Jürgen Pucher (Project Leader) and Nicole Hauder (Metis GmbH).
 • -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary

  дата на публикуване: 31/05/2016Тема:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAвтор:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Nicole Hauder).
  налични езици (22)
  1. English(314,83 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  2. Čeština(410,44 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  3. dansk(309,94 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  4. Deutsch(368,88 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  5. ελληνικά(423,44 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  6. español(312,73 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  7. eesti(309,34 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  8. suomi(311,24 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  9. français(320,17 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  10. hrvatski(357,89 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  11. magyar(366,5 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  12. italiano(309,87 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  13. lietuvių(410,73 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  14. latviešu(419,95 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  15. Malti(417,83 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  16. Nederlands(313,2 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  17. polski(416,01 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  18. português(313,42 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  19. română(447,42 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  20. slovenčina(475,83 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  21. slovenščina(362,44 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  22. svenska(311,95 KB - PDF)Изтегляне
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка? Научете защо го няма.
 • State aid in cross-border cooperation projects

  дата на публикуване: 15/03/2016Тема:Cross-border and territorial cooperationAвтор:Jürgen Pucher and Christine Hamža (METIS GmbH)
 • The growth potential of an integrated EU Urban Agenda

  дата на публикуване: 25/01/2016Тема:Urban policyAвтор:Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim, Christine Hamža, Jürgen Pucher, Wolfgang Schausberger (METIS GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report II

  дата на публикуване: 03/12/2015Тема:Cohesion policy reformAвтор:Jürgen Pucher (Project Leader), Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim and Angelos Sanopoulos (METIS GmbH).
 • The participation of entities of outside the EU in the European Groupings for Territorial Cooperation

  дата на публикуване: 23/09/2015Тема:International cooperationAвтор:Jürgen Pucher (Metis GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report I

  дата на публикуване: 27/07/2015Тема:Cohesion policy reformAвтор:Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim, Angelos Sanopoulos and Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020

  дата на публикуване: 02/07/2015Тема:International cooperationAвтор:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
 • - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary

  дата на публикуване: 02/07/2015Тема:International cooperationAвтор:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
  налични езици (22)
  1. English(198,18 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  2. Čeština(241,61 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  3. dansk(195,16 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  4. Deutsch(210,48 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  5. ελληνικά(257,79 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  6. español(191,51 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  7. eesti(190,42 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  8. suomi(188,86 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  9. français(291,1 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  10. hrvatski(192,81 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  11. magyar(245,03 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  12. italiano(62,17 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  13. lietuvių(196,4 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  14. latviešu(295,44 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  15. Malti(205,02 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  16. Nederlands(194,53 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  17. polski(199,27 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  18. português(193,4 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  19. română(239,14 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  20. slovenčina(197,37 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  21. slovenščina(241,99 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  22. svenska(286,81 KB - PDF)Изтегляне
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка? Научете защо го няма.
 • Financial instruments in support of territorial development

  дата на публикуване: 01/07/2015Тема:Financial instruments for cohesionAвтор:Centre for European Policy Studies (CEPS) (Jorge Núñez Ferrer and Federico Infelise).
 • Mobility in demographically and geographically challenged regions

  дата на публикуване: 04/06/2014Aвтор:Jürgen Pucher (Metis Gmbh, project leader), Angelika Kronberger and Wolfgang Schausberger
 • Report on the framework on future EU ports policy

  дата на публикуване: 01/08/2013Aвтор:Metis GmbH (Jürgen Pucher (project leader), Holger Eiletz, Sabine Langer, Wolfgang Schausberger and Klaus-Jürgen Uhl)
 • Report on "4th Rail package"

  дата на публикуване: 13/07/2013Aвтор:Metis Gmbh (Jürgen Pucher, Klaus-Jürgen Uhl, Wolfgang Schausberger, Sabine Langer)
 • Challenges for EU cohesion policy - Issues in the forthcoming post-2020 reform (Briefing)

  Тема:Cohesion policy reform
 • Moving cycling forward - A coordinated approach to cycling for local and regional authorities in the EU

 • Delivering the Urban Agenda for the EU (Briefing)

  Тема:Urban policy
 • EU port cities and port area regeneration (Briefing)

  Тема:Water transport

Състав

 • portrait of Emil BOCEmil BOCПредседател
 • portrait of Nathalie SARRABEZOLLESNathalie SARRABEZOLLESПърви заместник-председател
 • portrait of Arianna Maria CENSIArianna Maria CENSIВтори заместник-председател

​Secretariat

Head of Unit: Rachel Lancry Beaumont​​

Deputy Head of Unit: Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova


Policy Officers​:

 • Florian Achleitn​er, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Jeroen Vandeur, in charge of Multi-Annual Financial Framework/Budget; Just Transition
 • ​​Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Florence Thomé, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation​
 • Xavier Dutrenit, in charge of Cohesion policy, Multi-annual Financial Framework
 • Marina Klavina, in charge of Cohesion Policy, Just Transition
 • Tanya Dimitrova, in charge of Interreg, Urban policy, Territorial agenda


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general administrative and technical support to COTER Commission
 • Cécile Eclache, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission ​

Trainee:

 • ​Carola Valente 

Мултимедийни материали

2nd COTER commission meeting

 

Вижте повече

 • 2nd COTER commission meeting
  2nd COTER commission meeting
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value
 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Liveblog

За контакт

Споделяне :
 
Back to top