Състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз 

11 октомври 2022 г. 

На 11 октомври 2022 г. Комитетът на регионите ще публикува своя Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете като моментна снимка на най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в целия Съюз, която спомага за вземането на политически решения на ЕС.

 
Съдържание

Разбиране на Европа от местна и регионална гледна точка

Въз основа на първоначални проучвания, възложени от Европейския комитет на регионите, както и на академични изследвания, приноса на други европейски институции и документация от публично достъпни източници, настоящият доклад предоставя факти и данни, предназначени за създателите на политики и съответните заинтересовани страни. Основните констатации и препоръки ще бъдат отразени в годишната реч за състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз, която ще бъде произнесена от председателя на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру на пленарната сесия през октомври 2022 г.

Тазгодишният доклад се съсредоточава върху най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени градовете и регионите в ЕС: икономическите и социалните последици от войната на Русия срещу Украйна, трайните последици от пандемията от COVID-19 и необходимото възстановяване, извънредната ситуация в областта на климата и енергийния преход, борбата с неравенството и бъдещето на демокрацията, опирайки се на заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Докладът ще включва и „Регионалния и местен барометър“, който представя гледните точки на избраните представители от цяла Европа, анкетирани в партньорство с IPSOS.

Предишни издания

Споделяне :
 
Back to top