Източно партньорство (CORLEAP)  

Създадена от КР през 2011 г., Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP) е политическият форум на местните и регионалните власти от Европейския съюз и страните от Източното партньорство.

Тя е единствената платформа на ЕС, която предлага възможност за обсъждане на приноса на градовете и регионите за развитието на Източното партньорство

Съдържание

Кои са участващите държави?

Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.​

Каква е​​ целта на CORLEAP?

Целта ѝ е:

 • да координира представителството на местните и регионалните власти в рамките на Източното партньорство
 • да допълва и подкрепя усилията на институциите на ЕС и други участващи заинтересовани страни в изпълнението на европейската политика за съседство
 • да разпространява идеите, които ще доближат страните партньори до ЕС и ще насърчат вътрешните реформи и изграждането на капацитет на местно и регионално равнище​

Как функ​ционира CORLEAP?

CORLEAP функционира като „платформа за териториално сътрудничество“. Местните и регионалните сдружения от страните партньори са звена за контакт за CORLEAP в своите страни, а КР е естествената точка за контакт с институциите на ЕС. Това дава възможност на CORLEAP да събира и обменя информация, свързана с местното и регионалното измерение на Източното партньорство.​

Какъв е​​​ нейният състав?

CORLEAP се състои от 36 регионални и местни политици: 18 членове на КР и 18 представители от шестте страни от Източното партньорство.

Всяка държава от Източното партньорство разполага с три места. Местата на ЕС се разпределят съгласно политическия състав на КР и се поделят между петте му политически групи: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС) Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Европейския алианс (ЕА) и Групата на европейските консерватори и реформисти (ЕКР).

Между годишните срещи на CORLEAP Бюрото действа като ръководен орган. Бюрото отговаря за координирането на работата на CORLEAP и за проследяването на нейните дейности, доклади и резолюции. То се състои от шест членове от страните партньори и шест членове от КР, представляващи Европейския съюз.​


Последни новини

Документи

General Information

Action plans

Activity reports

CORLEAP Newsletter

Проучвания

 • New avenues for functional cooperation at local and regional level in EaP countries

  дата на публикуване: 24/05/2023Тема:Eastern PartnershipAвтор:Agnieszka Kulesa and Piotr Kazmierkiewicz (CASE- Center for Economic and Social Research), Riya Roy and Elitsa Garnizova (LSE Consulting)
 • Challenges and opportunities of LRAs’ involvement in the reconstruction of Ukraine

  дата на публикуване: 19/09/2022Тема:Ukraine, Eastern PartnershipAвтор:Tetiana Anakina, Paulina Salek-Lipcean and Halyna Kovalchuk
 • Localising the green agenda in the Eastern Partnership

  дата на публикуване: 30/06/2022Тема:Eastern Partnership, Green DealAвтор:Anna Maria Augustyn , Damiano Luchetti and Jingyuan Li
 • The role and place of local democracy and decentralisation in the modernisation and consolidation of democratic processes in the Eastern Partnership countries

  дата на публикуване: 09/06/2022Тема:Eastern PartnershipAвтор:Sergio Vasarri and Paulina Salek-Lipcean (A.R.S. Progetti S.P.A.)
 • EU financial assistance available to local and regional authorities

  дата на публикуване: 14/12/2021Тема:EnlargementAвтор:Kateryna Karunska, Stanislav Bieliei, Antoine Apprioual, Matías Ibáñez Sales and Katarzyna Sidło (CASE)
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Eastern Partnership countries

  дата на публикуване: 14/12/2021Тема:Eastern PartnershipAвтор:Stanislav Bieliei, Karolina Zubel, and Katarzyna Sidło
  налични езици (1)
  1. русский язык(1,2 MB - PDF)Изтегляне
   EU financial assistance available to local and regional authorities in Eastern Partnership countries
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка? Научете защо го няма.
 • Capacity building of local and regional public administration in Eastern Partnership countries

  дата на публикуване: 23/05/2019Тема:Eastern Partnership, Multi-level governance and devolutionAвтор:Center for Social and Economic Research (CASE) - Szymon Ananicz, Dzmitry Babicki, Stanislav Bieliei, Krzysztof Głowacki, Justine Renard, Nino Sichinava, Katarzyna Sidło, Małgorzata Zawadzka
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in Eastern Partnership countries

  дата на публикуване: 19/09/2018Тема:Eastern PartnershipAвтор:Karolina Zubel and Przemysław Kowalski (Center for Social and Economic Research - CASE)
 • Preventing Corruption and Promoting Public Ethics at the Local and Regional Level in Eastern Partnership Countries

  дата на публикуване: 19/02/2017Тема:Eastern Partnership, Fundamental rights and rule of law, Public administration, Multi-level governance and devolutionAвтор:Clara Volintiru (LSE/ASE), Sergiu Gherghina (University of Glasgow), Eleanor Knott (LSE), Radu Mușetescu (ASE)
 • Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries

  дата на публикуване: 30/11/2016Тема:Eastern Partnership, Energy efficiency, market and technologyAвтор:Karolina Zubel (main author) (LSE Enterprise Ltd, United Kingdom, and CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, Poland).
 • A roadmap to reform in public administration, fiscal decentralisation and territorial cooperation

  дата на публикуване: 07/11/2013Aвтор:Aston Centre for Europe, Aston University (Dr Nathaniel Copsey and Dr Carolyn Rowe)

Reports

Мултимедийни материали

Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership

 

Вижте повече

 • Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership
  Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership

За контакт

Споделяне:
 
Back to top