Размисъл за Европа  
 
 
 ​

Вашето мнение за бъдещето на Европа: включете се в кампанията „Размисли за Европа“

„Размисли за Европа“ е инициатива на Европейския комитет на регионите (КР), предоставяща на гражданите платформа за участие в текущия политически дебат за бъдещето на Европа. 

С помощта на специална онлайн анкета и над 210 дебата на местно равнище в целия ЕС, организирани в сътрудничество с регионални и местни партньори, КР предостави на гражданите възможност да споделят своите мнения и предложения за това как би трябвало да се развива ЕС през следващите десет години.

 
 

 
 

 Събраната информация беше включена в становището на КР относно „Размисли за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“, прието през октомври 2018 г., преди началото на кампанията за изборите за Европейски парламент през 2019 г. 

През април 2018 г. беше публикуван първият доклад за кампанията, в който се съдържа обобщение на обратната информация, предоставена от гражданите по време на местните дебати и онлайн анкетата. Окончателният доклад за кампанията беше публикуван през октомври 2018 г. 

През цялата 2018 г. „Размисли за Европа“ продължи да подкрепя местни прояви, организирани по инициатива на членове на КР, региони, градове, техните национални и регионални сдружения и в партньорство с други институции на ЕС. Във връзка с това бяха започнати политически дебати и от регионални парламенти или местни съвети. 

Включете се в инициативатa #eulocal, за да помогнете за определянето на бъдещия облик на европейския проект. 

За повече информация и за да споделите идеи и предложения, моля, свържете се с нас!​​

Споделяне:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu