Miljöförklaring 

EMAS logo
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén (ReK) är två rådgivande organ inom Europeiska unionen. Kommittéerna har i sitt rådgivande arbete sedan länge engagerat sig för hållbar utveckling och i kampen mot klimatförändringarna. Men följer vi verkligen våra rekommendationer på våra egna kontor? 

För att se till så att kommittéerna agerar så miljövänligt som möjligt har vi sedan 2008 deltagit i inrättandet av ett miljöledningssystem som överensstämmer med Emas.
Dela:
 
Back to top