NAT 

Utskottet för naturresurser 

NAT logo
© Pand P Studio / Shutterstock.com

NAT-utskottet samlar över 100 borgmästare, fullmäktigeledamöter och regionpresidenter, och behandlar en bred uppsättning frågor som rör landsbygdsutveckling, hälsa, jordbruk, skogsbruk, fiske, civilskydd, konsumentskydd och turism.

Landsbygdsagendan för Europa och folkhälsan är de viktigaste politiska frågorna under innevarande mandatperiod.

Välj ett annat ReK-utskott:
Innehåll

Om 

Två huvudsakliga politikområden har valts ut för den innevarande mandatperioden. Båda är i samklang med institutionens politiska prioritering ”Att bygga motståndskraftiga samhällen”:

1. En landsbygdsagenda för Europa

ReK har länge förespråkat att landsbygdsområdenas behov ska erkännas och tillgodoses genom särskild EU-politik. För att göra landsbygdsområden mer attraktiva som en plats att bo och arbeta på är det nödvändigt att bekämpa avfolkningen, koppla ihop landsbygdsområdena med EU:s centrala transportkorridorer och garantera allmän bredbandstäckning samt stärka deras återhämtning genom bättre samordning av den gemensamma jordbrukspolitiken, ESI-fonderna, faciliteten för återhämtning och resiliens och andra relevanta EU-finansieringsprogram.

Kommissionens långsiktiga vision för landsbygdsområdena från juni 2021 anger för första gången en övergripande ram för att uppnå dessa mål. NAT-utskottet kommer också att tillämpa landsbygdssäkring för ärenden inom sina ansvarsområden.

Jordbruket är en nyckelpolitik som kommer att bidra till genomförandet av agendan. Jordbruksprodukternas kvalitet i EU är en av de viktigaste faktorerna bakom den gemensamma jordbrukspolitikens mervärde och ett av dess främsta trumfkort på den globala marknaden. De kvalitetsordningar som gäller kollektivt är en del av Europas jordbrukstradition och Europas kulturella och kulinariska arv. Dessa kvalitetsordningar utgör ett kollektivt arv som det är mycket viktigt att skydda och utveckla.

NAT-utskottet följer noga genomförandet av den nya gemensamma jordbrukspolitiken på regional nivå.

NAT-utskottet verkar för ett motståndskraftigt och hållbart jordbruk för att uppnå målen i den gröna given och stärka den europeiska livsmedelsförsörjningen, särskilt i kristider och när det råder brist på livsmedel.

2. En europe​isk hälso​union

Trots regionernas och kommunernas framgångar i kampen mot pandemin är deras roll i uppbyggnaden av Europas resiliens på hälsoområdet till stor del bortglömd. Vaccinationskampanjer, cancerscreening, beredskap och insatser, hälso- och sjukvårdssystemens resiliens, information och utbildning om hälsa – är endast några av de nyckelområden där regionalpolitik och regional praxis gör skillnad. Att förespråka en mer synlig roll för regionerna i den europeiska hälsounionen och dess pelare är det viktigaste målet för NAT-utskottets arbete.

NAT-utskottet är ledande när det gäller ReK:s bidrag till plattformen för konferensen om Europas framtid.

I nära samarbete med RegHub-plattformen och Fit4Future-plattformen arbetar NAT-utskottet också med gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvård, vilket är en mycket grannlaga prioritering, särskilt i kristider och när det pågår en hälsokris/humanitär kris i vissa gränsregioner.

Utskottet för naturresurser – NAT – behandlar följande politikområden:

1.Landsbygdsutveckling

2.Folkhälsa

3.Jordbruks- och livsmedelspolitik

4.Skogsbruk

5.Civilskydd

6.Turism

7.Konsumentskydd

8.Havspolitik – blå ekonomi och fiske​

Senaste nytt

Sammanträden

Tidigare sammanträden

Yttranden

Antagna yttranden

Yttranden under behandling

Studier

 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Publikationsdatum: 28/04/2023Ämne:AgricultureFörfattare:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Publikationsdatum: 20/10/2022Ämne:Food productionFörfattare:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Publikationsdatum: 30/05/2022Ämne:Rural developmentFörfattare:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Publikationsdatum: 27/04/2022Ämne:Agriculture, CultureFörfattare:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Publikationsdatum: 25/08/2021Ämne:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Publikationsdatum: 08/02/2021Ämne:Agriculture, Rural developmentFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Publikationsdatum: 13/01/2021Ämne:Public healthFörfattare:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Publikationsdatum: 07/10/2020Ämne:Public healthFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Publikationsdatum: 06/10/2020Ämne:Public healthFörfattare:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Publikationsdatum: 18/09/2020Ämne:Agriculture, Food productionFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Publikationsdatum: 20/09/2019Ämne:Agriculture, Development cooperationFörfattare:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Publikationsdatum: 21/12/2018Ämne:Consumer policyFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Publikationsdatum: 27/07/2018Ämne:Environment policy, ForestryFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Publikationsdatum: 19/04/2018Ämne:Food production, Sustainable development, Public procurementFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Publikationsdatum: 28/02/2018Ämne:Food production, Rural development, AgricultureFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Publikationsdatum: 12/11/2017Ämne:Public healthFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Publikationsdatum: 01/01/2017Ämne:Climate change policy, Future of EuropeFörfattare:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Publikationsdatum: 29/11/2016Ämne:Rural developmentFörfattare:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Publikationsdatum: 06/10/2016Ämne:Disaster preventionFörfattare:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Publikationsdatum: 28/09/2016Ämne:Fisheries and maritime affairsFörfattare:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Publikationsdatum: 22/05/2016Ämne:Food production, AgricultureFörfattare:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Publikationsdatum: 22/05/2016Ämne:Food production, AgricultureFörfattare:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Publikationsdatum: 05/06/2014Författare:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Publikationsdatum: 31/12/2011Författare:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Sammansättning

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESOrdförande@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇFörste vice ordförande
 • portrait of Hardijs VENTSHardijs VENTSAndre vice ordförande

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI ​

Deputy head of unit: Dorota T​omalak, also in charge of Health policies and tourism (Team B)

Central Assistant to the Unit: Susanna Sjöström, in charge of meetings' organization

 

Administrators:

 • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy (Team A)
 • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)
 • Klaus Boele, in charge of Rural Agenda (Team A)
 • Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

Assistants:

 • Livideanu Simona Elena, support to Team A
 • Luca Venosta,  support to Team B
 • Cristina Gulias Trillo ​​(Trainee Blue Book), in charge of the general support to NAT work and communication​

Multimedia

EU organic awards: apply now!

 

Titta vidare

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Kontakt

Dela:
 
Back to top