Utskott 

Sex tematiska utskott hanterar Europeiska regionkommitténs lagstiftningsarbete, som omfattar ett brett spektrum av områden av betydelse för lokala och regionala myndigheter.

Inom utskotten utarbetar ReK:s ledamöter yttranden om EU:s lagstiftningsförslag och initiativ och diskuterar andra frågor som är relevanta för det arbete som utförs av Europas mer än en miljon lokala politiker.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Förutom sammanhållningspolitiken följer COTER-utskottet noga den fleråriga budgetramen och EU:s budget, samt områdena transportpolitik, territoriell utveckling, gränsöverskridande samarbete, fysisk planering och stadsfrågor.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) ansvarar för att samordna Europeiska regionkommitténs arbete på områden med anknytning till den europeiska gröna given, som inbegriper politiken för miljö, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och nollförorening, klimatförändringar, energi och rymden. Utskottet ansvarar också för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå och andra nätverk och plattformar såsom de nationella ambassadörerna för borgmästaravtalet, ReK:s ambassadörer för klimatpakten och intressentplattformen för nollförorening. På global nivå spelar utskottet en ledande roll i ReK:s deltagande i FN:s konferenser om klimatförändringar och biologisk mångfald.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  NAT-utskottet samlar över 100 borgmästare, fullmäktigeledamöter och regionpresidenter, och behandlar en bred uppsättning frågor som rör landsbygdsutveckling, hälsa, jordbruk, skogsbruk, fiske, civilskydd, konsumentskydd och turism. Landsbygdsagendan för Europa och folkhälsan är de viktigaste politiska frågorna under innevarande mandatperiod.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Dela:
Back to top