Arbetsgruppen för Ukraina 

ReK:s arbetsgrupp för Ukraina inrättades av ReK:s presidium i april 2020 under överinseende av konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap), som en fortsättning på den tidigare arbetsgruppen för Ukraina, som inrättades 2015. Arbetsgruppen har till uppgift att ge riktat politiskt och tekniskt stöd till ukrainska partner för att hjälpa dem att uppnå god förvaltning på alla nivåer, stärka den lokala demokratin och främja decentraliseringsreformen.

Mot bakgrund av den ryska militära invasionen av Ukraina tog arbetsgruppen upp sin politiska roll när det handlar om att formulera ett svar från ReK och stödja våra ukrainska partner i denna oerhört svåra tid.

ReK visar solidaritet gentemot Ukraina

Info-Support Hub

Innehåll

Peer-to-peer-samarbete

Arbetet i arbetsgruppen för Ukraina har under årens lopp utvecklats från att erbjuda allmänna politiska råd till mer konkreta projekt, med inriktning på att utveckla kapacitetsuppbyggnad till stöd för reformer av den offentliga förvaltningen. Under 2018 genomfördes ett peer-to-peer-samarbetsinitiativ med stöd av U-LEAD-programmet. Fem EU–ukrainska partnerpar arbetade med projekt inom lokal ekonomisk utveckling, turism, energieffektivitet, landsbygdsutveckling och medborgarengagemang. Vid det avslutande evenemanget den 13 februari 2019 i Bryssel drog de berörda parterna slutsatsen att målen för pilotfasen för peer-to-peer-samarbetet hade uppnåtts.

Nästa fas av peer-to-peer-samarbetet ägde rum 2022, med stöd av Europeiska unionens initiativ för korruptionsbekämpning (EUACI) och dess koncept ”Integrity Cities”. Städerna utbytte erfarenheter kring korruptionsbekämpning och ökad insyn i den lokala offentliga förvaltningen.

Hur ser gruppens sammansättning ut?

Arbetsgruppen leds av Aleksandra Dulkiewicz (EPP–PL) och består av 13 ReK-ledamöter. Den sammanträder minst två gånger per år. Se arbetsgruppens medlemmar.​

Senaste nytt

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Titta vidare

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

För mer information, kontakta sekretariatet för ReK:s arbetsgrupp för Ukrainas sekretariat på
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Dela:
 
Back to top