EU:s årliga regionala och lokala barometer 

12 oktober 2021  

House and someone walking in the street
Hur återhämtar sig din region från pandemin? Drar den nytta av den digitala revolutionen? Hur bidrar din stad till att främja den gröna omställningen? Hur ser de regionala och lokala politikerna på sina förbindelser med den nationella regeringen och EU, och vilka utmaningar skulle de vilja att EU fokuserade på? Följ årets bedömning av tillståndet i Europas regioner och kommuner, av Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien.
Innehåll
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Om vi inte mäter tillståndet i våra regioner och kommuner kan vi inte förstå tillståndet i unionen. Det är bara genom att ta pulsen på våra lokalsamhällen som vi kan avgöra hur effektivt EU har varit på fältet och vad EU behöver göra för att hjälpa sina medborgare.

​​Att förstå Europa ur det lokala perspektivet

Talet om #EURegionalBarometer hämtar underlag från EU:s årliga regionala och lokala barometer ​– en rapport från Europeiska regionkommittén som bygger på originalstudier samt akademisk forskning och bidrag från andra offentliga källor.

Barometern ger en ögonblicksbild av de mest akuta utmaningar som regioner och kommuner runt om i unionen står inför och ger underlag för EU:s politikval. Den ger också Europeiska regionkommittén vägledning i strävandet efter att nå de politiska prioriteringarna för 2020–25: att föra Europa närmare människor, bygga motståndskraftiga samhällen och främja sammanhållning – platsbaserad politik – som ett grundläggande värde för EU.

År 2020 tillhandahöll barometern en omfattande analys av effekterna av covid-19 i Europa och en bedömning av de lokala och regionala myndigheternas framträdande roll i arbetet med att hantera hälsokrisen och den ekonomiska krisen.

Ett och ett halvt år in i pandemin fokuserar regionerna och kommunerna nu på att säkerställa en rättvis och snabb ekonomisk och social återhämtning. #EURegionalBarometer 2021 ger en uppdaterad översikt över ett stort antal frågor som kommer att avgöra hur framgångsrika återhämtningsinsatserna i våra regioner och kommuner blir: från hälsa till migration, från den gröna given till den digitala omvandlingen och från ekonomisk och social sammanhållning till en stärkt europeisk demokrati.

Enkät: Lokala politiker ger sin syn på Europas framtid

I år omfattar EU:s regionala och lokala barometer den första opinionsundersökningen någonsin bland lokala och regionala politiker från samtliga 27 EU-medlemsstater. Enkäten bland EU:s lokala politiker om Europas framtid, som genomförs av Ipsos, kommer att tillhandahålla den information som behövs för att se över styrelseformerna i EU och göra dem mer inkluderande och demokratiska.

Läs mer

Rapporter

Föregående upplagor

Dela:
 
Back to top