Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

ENVE-utskottet har följande ansvarsområden:

Miljö

Klimatförändringar

Energi

Europeiska unionens rymdpolitik

ENVE-utskottet samordnar också aktiviteter som rör borgmästaravtalet , ett initiativ där lokala och regionala myndigheter involveras i kampen för en bättre klimat- och energipolitik.

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: