Utskottet för ekonomisk politik (ECON)  

Utskottet för ekonomisk politik (ECON) har följande ansvarsområden:

 • Ekonomisk och monetär politik
 • Ekonomisk styrning och den europeiska planeringsterminen
 • Industripolitik och Industri 4.0
 • Inre marknaden och den digitala inre marknaden
 • Internationell handel och tullar (inbegripet WTO-frågor)
 • Konkurrens och statligt stöd
 • Lokala/regionala finanser och investeringar
 • Offentlig upphandling
 • Offentliga investeringar
 • Offentliga tjänster
 • Politik för små och medelstora företag och entreprenörskap
 • Skattepolitik
 • Styrning av målen för hållbar utveckling

ECON-utskottets sekretariat ansvarar också för utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER), som tilldelas de EU-regioner som har den mest trovärdiga, framtidsinriktade och lovande ambitionsplanen och en innovativ policystrategi för entreprenörskap.

Dessutom ansvarar ECON-utskottets sekretariat för nätverket av regionala nav för bedömning av genomförandet av EU:s politik (RegHub)​. RegHub är en plattform som involverar lokala och regionala aktörer i samråd för att samla in deras erfarenheter av att genomföra EU:s politik.

ECON-utskottets sekretariat förvaltar bredbandsplattformen, som är ett gemensamt initiativ av Europeiska regionkommittén (ReK) och kommissionen för att bidra till att höghastighetsbredband ska nå alla europeiska regioner.

ECON-utskottet spelar också en ledande och samordnande roll i förbindelserna mellan ReK och Europeiska investeringsbanksgruppen​, som spänner över ett brett spektrum av åtgärder och politikområden.

ECON-utskottets sekretariat hjälper också utskottets medlemmar att övervaka aktuella tendenser i europeiska städer och regioner och att identifiera god politisk praxis genom undersökningar, studier och analyser​.​Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Ytterligare information