Vårt arbete 

Eur​opeiska regionkommittén (ReK) medverkar i flera skeden av EU:s lagstiftningsprocess. ReK:s utskott  utarbetar yttranden om EU:s lagstiftningsförslag och ledamöterna samlas i plenarförsamlingen för att rösta och anta dessa yttranden.

ReK bedriver även ett nära samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter och ser till att deras röster hörs, och främjar också politisk debatt, inte bara i Bryssel utan även i EU:s regioner och kommuner, utanför Europa och på nätet.​

Innehåll

​​​​​Uppdragsbeskrivning

Vår politiska verksamhet grundar sig på övertygelsen att samarbete mellan de europeiska, nationella, regionala och lokala nivåerna är en förutsättning för att man ska kunna bygga upp en union med ett närmare samarbete och en allt starkare solidaritet mellan Europas befolkningar och för att man ska kunna anta de utmaningar som globaliseringen innebär.​​

Främjar dialog och gränsöverskridande samarbete

ReK anordnar samråd så att lokala och regionala myndigheter, sakkunniga och andra intressenter kan bidra till de yttranden som ReK:s ledamöter lägger fram för antagande på EU-nivå.

Mellanregionala grupper är särskilda intressegrupper där ledamöter träffas för att diskutera frågor på lokal/regional nivå eller ibland över landsgränserna.

ReK samordnar även vissa nätverk för att göra det möjligt för regioner och kommuner att utbyta bästa praxis, både på EU-nivå och i omvärlden. Det östliga partnerskapet (Corleap) och församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) är till exempel ett bevis på ReK:s ansträngningar på området för EU:s grannskapspolitik. 

Ytterligare gränsöverskridande samarbete omfattar bland annat följande: 

Övervakning, bedömning och forskningsverksamhet

Sist men inte minst

  • ser ReK till att samtliga förvaltningsnivåer involveras och att EU-lagstiftningen genomförs korrekt på lokal och regional nivå,
  • bedömer ReK den potentiella effekten av förslag till EU-lagstiftning på fältet,
  • uppmuntrar ReK decentralisering och stärkt partnerskap för ett effektivt beslutsfattande i EU,
  • kompletterar ReK sin strategiska planering genom att försöka förutse framtida utmaningar och möjligheter som i sin tur kan bidra till det pågående beslutsfattandet.​
Dela:
 
Back to top