Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER)  

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) har följande ansvarsområden:

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Strukturfonderna och fysisk planering

Stadspolitik och bostadsfrågor

Transporter och transeuropeiska transportnät

Makroregioner, territoriellt samarbete, regional statistik och regionala indikatorer

EU:s årliga budget, den fleråriga budgetramen och regionala och lokala finanser

COTER-utskottets sekretariat ansvarar också för EU:s officiella register över EGTS-grupperingar och förvaltningen av EGTS-plattformen, där politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS och EGTS som håller på att byggas upp möts.

Dessutom ansvarar COTER-utskottet för ReK:s territoriella konsekvensbedömningar. Territoriella konsekvensbedömningar förser ReK:s föredragande med en analys av de potentiella territoriella konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag.

Aktiviteter som anordnas gemensamt av ReK och OECD – på områden som de offentliga investeringarnas kvalitet, decentralisering och regional utveckling, stadsutveckling och landsbygdsutveckling – förvalts också av COTER-utskottet. Det viktigaste målet för samarbetet är att stärka den politiska dialogen mellan OECD och de lokala och regionala myndigheterna i EU och i slutändan förbättra den offentliga politik som ska främja ekonomisk och social välfärd.

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm