Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CIVEX-utskottet har följande ansvarsområden:

Området med frihet, säkerhet och rättvisa

Invandringspolitik, asyl- och visumpolitik

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Aktivt medborgarskap

Decentralisering

Konstitutionella frågor

Styrelseformer, bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet

Yttre förbindelser, inklusive administrativt yttre samarbete och kapacitetsuppbyggnad

Internationella fördrag och förhandlingar, terrorism och gränskontroller

Grannskapspolitiken (inbegripet det östliga partnerskapet och Europa-Medelhavspartnerskapet), decentraliserat utvecklingssamarbete och EU:s utvidgningsfrågor

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme