Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CIVEX-utskottet har följande ansvarsområden:

Området med frihet, säkerhet och rättvisa

Invandringspolitik, asyl- och visumpolitik

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Aktivt medborgarskap

Decentralisering

Konstitutionella frågor

Styrelseformer, bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet

Yttre förbindelser, inklusive administrativt yttre samarbete och kapacitetsuppbyggnad

Internationella fördrag och förhandlingar, terrorism och gränskontroller

Grannskapspolitiken (inbegripet det östliga partnerskapet och Europa-Medelhavspartnerskapet), decentraliserat utvecklingssamarbete och EU:s utvidgningsfrågor

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Silke Tönshoff

Deputy Head of Unit and Head of Sector EAST: Milica Neacsu, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC North Macedonia

Assistant to the HoU: F​ernanda Rondao Brito in  charge of support to JCC North Macedonia

Administrators:

 • Victor Tilea, Head of Sector Constitutional Affairs, in charge of migration and integration of migrants
 • Benedetta Pricolo, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring; Future of the EU
 • Galina Sa​maras, in charge of Better regulation and public administration reform including work on REFIT; Subsidiarity and proportionality monitoring
 • Piotr Grzebielec, in charge of support to Decentralised cooperation, Nicosia initiative and ​WG Turkey​
 • Simona Livideanu, in charge of Terrorism and Anti-radicalisation incl. RAN; Security, Civil and Criminal Justice and Judicial cooperation; Fundamental Rights, Relations with the FRA
 • Petri Mirala, in charge of Enlargement, WG Western Balkans, JCC Serbia and Coordination with the Congress
 • Marinko Raos, in charge of Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro and Disinformation
 • Gudrun Niedorf, Head of Sector SOUTH, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Tatiana Dimitrova, in charge of ARLEM, Euromed and Decentralised cooperation for development
 • Santiago Mondragon, in charge of WG Turkey, Division of Powers, ARLEM
 • Silvio Lazzari, in charge or Contact Group UK; Subsidiarity and proportionality monitoring; Integration of migrants network
 • Julia Shah Fiorovanti, in charge of Migration, Integration of migrants network; Subsidiarity and proportionality monitoring; Anti-Corruption; EU Citizenship,
 • Måns Ecilindberg, in charge of Development policy, Decentralised cooperation including Nicosia initiative

Assistants:​

 • Santiago Diaz-De-Villegas​​, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions
 • Evangelia Makarezou, in charge of support to CIVEX secretariat, CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Western Balkans
 • Darja Gontsarova, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro
 • Viliam Cierny, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Thomas Poncik, in charge of Overview and follow-up on the Const studies: better regulation; Brexit; Future of Europe

 • Vanessa Pogacnik Murillo, in charge of the  ARLEM secretariat

To contact the CIVE​X team, please use the Contact form